دکتر رضوان مدنی
دکترفاطمه رضوان مدنی
 پزشک عمومی

سوابق :

 • پزشک و پزشک مسئول مراکز بهداشتی درمانی به مدت شش ماه
 • مسئول عرصه پزشکی جامعه نگر (م.ب ثامن الائمه) به مدت حدود یک سال
 • مشاور ریاست دانشگاه در امور زنان به مدت هفت سال
 • ریاست روابط عمومی دانشگاه به مدت هفت سال
 • نماینده موسس درمدارس غیر انتفاعی دانشگاه به مدت شش سال
 • مدیر مسئول بولتن خبری آموزشی دانشگاه(دریچه) به مدت هفت سال
 • ریاست شورای منطقه 2کشوری روابط عمومی های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت دو سال
 • نایب رئیس شورای منطقه 2کشوری روابط عمومی های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمدت دوسال
 • دبیر اجرایی سیمنار سراسری بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران(سال1381)
 • عضو کمیته علمی سیمنار سراسری بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران سالهای 80-81
 • عضویت در کارگروه اجتماعی استانداری کرمانشاه تا سال 87
 • عضو شواری فرهنگ عمومی استان تا سال 88
 • عضوهیت منصفه مطبوعات تا سال88
 • عضو اصلی شورای حل اختلاف دانشگاه تا سال87
 • پزشک و مدیر مرکز تحقیقات دیابت از سال 87 تاکنون
 • عضو هیت موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات دیابت از سال88 تا کنون
 • رئیس هیت موسس و رئیس هیت مدیره انجمن حمایت از بیماران دیابتی
 • عضو هیت امنا و نایت رئیس هیت مدیره انجمن خیرین سلامت کرمانشاه
 • تدریس در دانشگاه های علمی کاربردی
 • مسئول حیطه نو آورانه سومین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • موسس و مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی
 • رییس دانشکده پیراپزشکی

شرح وظایف :

 • تنظیم و اجرای صورتجلسه هیأت رئیسه تا حصول نتیجه
 • پاسخگویی به ارباب رجوع
 • تنظیم ملاقات با رئیس محترم دانشگاه
 • پاسخگویی به تلفن های وزارتی و مربوطه تا حصول نتیجه
 • بازدید از مراکز
 • پیگیری نامه های دفتر محرمانه و عادی تا حصول نتیجه
 • تکمیل و نظارت براجرای درست فرم های ارزشیابی
 • ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص و مؤسسات ذیربط و ادارات تابعه