اعضای هیئت رئیسه

دکتر مرادی
 رئیس دانشگاه
 فلوشیپ ارولوژی کودکان
 riasat@kums.ac.ir
 38355925

 

 

afshar
حجت الاسلام جواد افشار نجفی
مدرک سطح 3 حوزه

...@kums.ac.ir

34274540

 

هیئت رئیسه 9

هیئت رئیسه 7
 
 
رئیس دفتر ریاست دانشگاه
 
 
 
 
 
پزشک عمومی
 
 
 
فلوشیپ اختلالات خواب و پلی سومنوگرافی
 
 
f.rezvanmadani@kums.ac.ir
 
 
 
hkhazaei@kums.ac.ir
 
 
38354434
 
 
 
38359795

 

هیئت رئیسه 3
 
دکترای تخصصی مهندسی بهداشت
 
aalmasi@kums.ac.ir
 
38362781

 

هیئت رئیسه 11
 
 دکترای بیوشیمی بالینی
 eshakiba@kums.ac.ir
 
37257812

 

هیئت رئیسه 8
 
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
 
fnajafi@kums.ac.ir
 
38384185

 

هیئت رئیسه 4
 
دکترای تخصصی فارماسیوتیکس
 ghmohammadi@kums.ac.ir
 
38357063

 

هیئت رئیسه 10
 
دکترای تخصصی بیهوشی
 
broshani@kums.ac.ir
 
38360863

 

هیئت رئیسه 1
 
MBA مراقبتهای دارویی
 
...@kums.ac.ir
 
34302345

 

هیئت رئیسه 5
دکتر محمدرضا غلامی 
معاون فرهنگی و دانشجویی
دکترای علوم تشریحی
 
mohammadreza.gholami@kums.ac.ir
38367392