اعضای هیات رئیسه

 

عنوان و سمت

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی 

ایمیل آکادمیک

شماره تماس دفتر

رئیس دانشگاه

 دکتر حسین کریم

فوق تخصص قلب و عروق

riasat@kums.ac.ir

38355925

مسئول نهاد نمایندگی

مقام معظم رهبری

 حجت الاسلام 
جواد افشار نجفی

 تحصیلات حوزوی

 

34274540

معاون بهداشتی

 دکتر ابراهیم شکیبا

PHD بیوشیمی بالینی

eshakiba@kums.ac.ir

37257812

مدیر امور بین الملل دانشگاه

 دکتر علی رضا احمدی

متخصص بیهوشی  وp.h.d اپیدمیولوژی


 

معاون درمان

دکتر ساره محمدی

پاتولوژیست


38360863

معاون آموزشی

 دکتر فرید نجفی

دکترای تخصصی

  اپیدمیولوژی 

fnajafi@kums.ac.ir

38359795

معاون غذا و دارو

 دکتر امید عبدی

   MBA مراقبت های دارویی

 

34302345

 معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر رضا علی بخشی

دکترای تخصصی ژنتیک


fshakari@kums.ac.ir

38367392

 معاون توسعه مدیریت و منابع

 دکتر قباد محمدی

 دکترای تخصصی فارماسیوتیکس

ghmohammadi@kums.ac.ir

343023453

8357063

معاون تحقیقات و فناوری

دکتر بهروز حمزه دکترای تخصصی 
ارتقای سلامت
behrooz.hamzeh@kums.ac.ir 38384185 

 رییس  دبیرخانه هیات امنا

 دکتر بیژن کبودی

 پزشک عمومی

 

 38354434

رئیس دفتر ریاست

 دکتر سعید سریری

 پزشک عمومی

 

38354434

مدیر روابط عمومی

مهدی محمدی

کارشناس پرستاری

pr@kums.ac.ir

38353550