گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فتح قله زنهان را در آخرین برنامه سال 1396 عملیاتی نمودند.
مژده ای دل که دگرباره بهار می آید خوش خرامیده و با حسن و وقار می آید
به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی این پیامی است که از دوست به یار آمده است
شاد باشید در این عید و در این سال جدید آرزویی است که از دوست به یار آمده است . . .

آدرس کانال:koh1111@
بازدید از غار دیو(مر دیو) توسط کوهنوردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، صعود قله زنهان می باشد
داوطلبین می توانندبامسئولیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 38355556 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
زمان و مکان حرکت:اذان صبح روز جمعه تاریخ 25/12/1396 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد.
آدرس کانال: koh1111@
گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برنامه صعود به قله بیسون زا  را در کارنامه خود رقم زدند
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، صعود قله زنهان می باشد
داوطلبین می توانندبامسئولیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر با آقای بابک بهراميان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 38355556 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
زمان و مکان حرکت:اذان صبح روز جمعه تاریخ 1396/12/25 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد.
آدرس کانال:koh1111@
گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اواخر بهمن ماه ،روز بهاری همراه با ترنم باران  در قله فرخ شاد سپری نمودند.
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، صعود قله بیستون زا می باشد
داوطلبین می توانندبامسئولیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 38355556 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
زمان و مکان حرکت:اذان صبح روز جمعه تاریخ 1396/12/11 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد.
آدرس کانال :KOh1111@
گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مناسبت گرامی داشت دهه مبارکه فجر از غار آوازا  بازدید بعمل آوردند.
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ,کوهنوردی در کوه پرآو از مسیر نجوبران با توجه به وضعیت هواشناسی و تعداد شرکت کنندگان می باشد
داوطلبین می توانندبامسئولیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 38355556 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
زمان و مکان حرکت:اذان صبح روز جمعه تاریخ 1396/11/27 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد.
آدرس کانال:koh1111@
بازدید گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از جان پناه شنل
بازدید از غار آوازا برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد که با عنایت به گرامی داشت دهه مبارکه فجر طرح ریزی شده است و کلیه پرسنل تحت پوشش این دانشگاه می توانندبا هماهنگی در این برنامه شرکت نمایند.
زمان و مکان حرکت:ساعت هفت و نیم صبح روز جمعه تاریخ 1396/11/13 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد.
داوطلبین می توانندبامسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 38355556 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
آدرس کانال:koh1111@
تلاش کوهنوردان دانشگاه هنگام بارش برف وکولاک در نیمه دی ماه 1396کوهستان پرآو(قله شاودالان)
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به یکی از ارتفاعات استان کرمانشاه می باشد که با عنایت به تعداد شرکت کنندگان و وضعیت هواشناسی نام قله متعاقباً اعلام می گردد.حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 1396/10/29 از ساختمان شماره یک دانشگاه تعیین می گردد. داوطلبین می توانند با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 38355556 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
آدرس کانال گروه کوهنوردی دانشگاه: koh1111@
در اولین روز زمستان قله همیشه استوار بیستون توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فتح گردید.
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به قله شاودالان می باشد .حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 1396/10/15 از ساختمان شماره یک دانشگاه تعیین می گردد. داوطلبین می توانند با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 38355556 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
فتح قله شیخ علی خان پرآو بدنبال دومین بارش برف پاییزی توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به ارتفاعات کوه پرآو می باشد . حرکت گروه پس از اذان صبح روز جمعه تاریخ 10/01/ 1396از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند . در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
گروه کوهنوردی دانشگاه در سوم آذر ماه با سرمای شدیدواولین برف زمستان زودرس امسال در ارتفاعات کوه پرآو  دست و پنجه نرم کرد .
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به قله توچال استان تهران می باشد . حرکت گروه ساعت هفت ونیم صبح روز پنجشنبه تاریخ 16/ 09/ 1396از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند حداکثر به مدت یک هفته با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند . در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.