فتح قله شیخ علی خان در ششمین روز اسفند1395 توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه بلوچ و بازدید از غار طلسم می باشد.
بازهم کوه  و کوهنوردی  توسط گروه کوهنوردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه پراو می باشد. حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ06/12/1395 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد
گروه کوهنوردی دانشگاه 23کیلومتر از خط الرأس کوه آوالان(از جنوب به شمال) را طی نمود.
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه متعاقب تهیه کارت بیمه ورزشی (کوهنوردی)برخی از داوطلبین محترم کوهنورد اعلام می گردد.
گروه کوهنوردی دانشگاه خط الرأس کوه شاهو مشرف به شهرستان پاوه را طی نمود.
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه آوالان می باشد.
حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 08/03/1394 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین بامسؤولیت خود جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
پیمایش عرضی کوه پراو  و دره های آن به مسافت 24کیلومتر توسط گروه کوهنوردی دانشگاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه شاهو (شهرستان پاوه) می باشد.
حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 25/02/1394 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین بامسؤولیت خود جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
فتح قله های نماز گاه و سه سوک  کوه امروله توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود از جبهه شمالی کوه پراو می باشد. حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 11/02/1394 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
فتح دالاخانی اولین گزینه گروه کوهنوردی دانشگاه در سال 1394
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه امروله (شهرستان صحنه) می باشد.
حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 28/01/1394 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
عبور از صخره ها جهت دسترسی به غاری بزرگ توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
در نوروز فاطمی ایامتان خدایی و متعالی . . .

اولین برنامه کوهنوردی دانشگاه سال 1394 صعود به کوه دالاخانی (قله سهیل) می باشد.حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 14/01/1394 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.​​​
در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه ورزشی کوهنوردی الزامی است.
فرود از دره عقابها در یک روز با نشاط و مفرح
برنامه بعدی دیدار از منطقه کوهستانی پراو ، حواشی پادگان حاجی آباد می باشدزمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 22/12/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک شرقی -دیواره زردکوتاه و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.