پیمایش خط الرأس 12کیلومتری کوه بزآو  از شمال شرق به سمت جنوب غرب توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه شاهو شهرستان پاوه می باشد. حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 1396/03/05 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد.داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
به مناسبت هفته سلامت چهار برنامه در یک روز با شعار زندگی سالم و با نشاط و امید توسط گروه کوهنوردی دانشگاه اجرا گردید.
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه بزآو منطقه کنگاور می باشد.حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ15/02/1396 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
فتح قله خورین توسط گروه کوهنوردی دانشگاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه بازدید از کوه پر خاطره بازی دراز و آبشار پیران می باشد..حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 1396/02/01از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
فتح قله شیخ علی خان در ششمین روز اسفند1395 توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه بلوچ و بازدید از غار طلسم می باشد.
بازهم کوه  و کوهنوردی  توسط گروه کوهنوردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه پراو می باشد. حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ06/12/1395 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد
گروه کوهنوردی دانشگاه 23کیلومتر از خط الرأس کوه آوالان(از جنوب به شمال) را طی نمود.
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه متعاقب تهیه کارت بیمه ورزشی (کوهنوردی)برخی از داوطلبین محترم کوهنورد اعلام می گردد.
گروه کوهنوردی دانشگاه خط الرأس کوه شاهو مشرف به شهرستان پاوه را طی نمود.
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه آوالان می باشد.
حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 08/03/1394 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین بامسؤولیت خود جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
پیمایش عرضی کوه پراو  و دره های آن به مسافت 24کیلومتر توسط گروه کوهنوردی دانشگاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه شاهو (شهرستان پاوه) می باشد.
حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 25/02/1394 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین بامسؤولیت خود جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
فتح قله های نماز گاه و سه سوک  کوه امروله توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود از جبهه شمالی کوه پراو می باشد. حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 11/02/1394 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.