سه شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۳, ۰۰:۵۹
جستجو
 
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
لذت  فتح قله پس از صعود طولانی و  رسیدن به عیدفطر پس ازماه رمضان  غیر قابل توصیف می باشد.
لذت فتح قله پس از صعود طولانی و رسیدن به عیدفطر پس ازماه رمضان غیر قابل توصیف می باشد.
برنامه بعدی صعود کوه شهباز (بام استان مرکزی) می باشد.زمان حرکت ساعت 23:00 روز پنج شنبه تاریخ 16/05/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263 )هماهنگی نمایند
قله خلنو(kholeno) بام استان تهران به ارتفاع 4375 متر توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
قله خلنو(kholeno) بام استان تهران به ارتفاع 4375 متر توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی صعود کوه شهباز (بام استان مرکزی) می باشد.زمان حرکت ساعت 23:00 روز پنج شنبه تاریخ 16/05/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263 )هماهنگی نمایند.​​​
قله بل(Bol) بام استان شیراز به ارتفاع 3964 متر توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
قله بل(Bol) بام استان شیراز به ارتفاع 3964 متر توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی، صعود به کوه خلنو kholenoبام استان تهران به ارتفاع 4375 متر می باشد. زمان حرکت ساعت 07:00 روز پنج شنبه تاریخ 29/03/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد.
بازدید گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از غار آوزا(چشمه سهراب) که مربوط به زمان پارینه سنگی می باشد
بازدید گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از غار آوزا(چشمه سهراب) که مربوط به زمان پارینه سنگی می باشد
برنامه بعدی صعود به کوه بل مرتفع ترین کوه استان فارس می باشد. زمان پس از اقامه نماز صبح روز 14/03/1393 می باشد.
در اولین روز خرداد 1393 قته چرمی (از سلسله قله های کوه پراو)توسط گروه کوهنوردی دانشگاه فتح گردید.
در اولین روز خرداد 1393 قته چرمی (از سلسله قله های کوه پراو)توسط گروه کوهنوردی دانشگاه فتح گردید.
برنامه بعدی صعود به کوه بل مرتفع ترین کوه استان فارس می باشد. زمان پس از اقامه نماز صبح روز 14/03/1393 می باشد.
قله های شاه نشین و قلی ذلیخا  رشته کوه هفت چشمه استان کرمانشاه توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
قله های شاه نشین و قلی ذلیخا رشته کوه هفت چشمه استان کرمانشاه توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی، صعود به کوه قته چرمی ¬رشته کوه پراو می باشد. زمان حرکت ساعت 03:30 روز پنج شنبه تاریخ 01/03/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد.
کلاس آموزش یخ وبرف دریکی ازارتفاعات استان همدان توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سپری گردید
کلاس آموزش یخ وبرف دریکی ازارتفاعات استان همدان توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سپری گردید
برنامه بعدی، صعود به کوه چهل چشمه استان کردستان می باشد. زمان حرکت ساعت 23:00 روز پنج شنبه تاریخ 18/02/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد.
گرامی داشت شهدای حماسه غرور آفرین بازی دراز  در هفته سلامت با صعود به قله یال کبود استان همدان توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
گرامی داشت شهدای حماسه غرور آفرین بازی دراز در هفته سلامت با صعود به قله یال کبود استان همدان توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی، صعود به کوه چهل چشمه استان کردستان می باشد. زمان حرکت ساعت 23:00 روز پنج شنبه تاریخ 18/02/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد.
گرامی داشت هفته سلامت در سال 1393 باصعود به قله شیخ علی خان کوه پراو توسط گروه کوهنوردی دانشگاه کلید خورد .
گرامی داشت هفته سلامت در سال 1393 باصعود به قله شیخ علی خان کوه پراو توسط گروه کوهنوردی دانشگاه کلید خورد .
برنامه بعدی صعود به قله یال کبود از رشته کوه گرین شهرستان نهاوند-استان همدان می باشد. زمان حرکت ساعت 03:00 روز جمعه تاریخ 05/02/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد.
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایتان بهاری باد
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایتان بهاری باد
اولین برنامه گروه کوهنوردی در سال 1393صعود به به کوه پراو می باشد. شرکت کنندگان محترم توجه داشته باشند داشتن کارت معتبر بیمه ورزشی(کوهنوردی)الزامی است.