جمعه، ۷ فروردین ۱۳۹۴, ۲۳:۳۳
جستجو
 
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
عبور از صخره ها جهت دسترسی به غاری بزرگ توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عبور از صخره ها جهت دسترسی به غاری بزرگ توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
در نوروز فاطمی ایامتان خدایی و متعالی . . . اولین برنامه کوهنوردی دانشگاه سال 1394 صعود به کوه دالاخانی (قله سهیل) می باشد.حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 14/01/1394 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.​​​ در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه ورزشی کوهنوردی الزامی است.
فرود از دره عقابها در یک روز با نشاط و مفرح
فرود از دره عقابها در یک روز با نشاط و مفرح
برنامه بعدی دیدار از منطقه کوهستانی پراو ، حواشی پادگان حاجی آباد می باشدزمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 22/12/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک شرقی -دیواره زردکوتاه و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
گل گشت در کوه پراو منطقه چنار(چشمه و غار )در یک روز بهاری (زمستان 1393)
گل گشت در کوه پراو منطقه چنار(چشمه و غار )در یک روز بهاری (زمستان 1393)
برنامه بعدی دیدار از منطقه کوهستانی پراو ، حواشی پادگان حاجی آباد می باشدزمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 22/12/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک شرقی -دیواره زردکوتاه و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
به مناسبت دهه مبارک فجر - پیمایش دامنه جنوبی سه کل به مسافت 16کیلومتر
به مناسبت دهه مبارک فجر - پیمایش دامنه جنوبی سه کل به مسافت 16کیلومتر
برنامه بعدی صعود به کوه پراو می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 01/12/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک شرقی -دیواره زردکوتاه و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
فتح قله شیخ علی خان پراو توسط گروه کوهنوردی دانشگاه در سوم بهمن 1393
فتح قله شیخ علی خان پراو توسط گروه کوهنوردی دانشگاه در سوم بهمن 1393
برنامه بعدی صعود به قله پراو می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 17/11/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک شرقی -دیواره زردکوتاه و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
دیدار گروه کوهنوردی دانشگاه با کوه پراو در یکی از روزهای سرد زمستان1393
دیدار گروه کوهنوردی دانشگاه با کوه پراو در یکی از روزهای سرد زمستان1393
برنامه بعدی صعود به قله پراو می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 03/11/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک شرقی -دیواره زردکوتاه و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
قله بیستون در پنجمین روز زمستان 1393 توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فتح گردید.
قله بیستون در پنجمین روز زمستان 1393 توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فتح گردید.
برنامه بعدی صعود به قله پراو می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 19/10/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک شرقی -دیواره زردکوتاه و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
فعالیت گروه کوهنوردی تاریخ 21/09/1393 بدلیل بزرگداشت مراسم اربعین حسینی به هفته اول دی ماه سال جاری موکول گردید.
فعالیت گروه کوهنوردی تاریخ 21/09/1393 بدلیل بزرگداشت مراسم اربعین حسینی به هفته اول دی ماه سال جاری موکول گردید.
برنامه بعدی صعود به قله بیستون می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 05/10/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
داوطلبین گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی ،مهمان قله فرخ شاد در اولین بارش سال 1393
داوطلبین گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی ،مهمان قله فرخ شاد در اولین بارش سال 1393
برنامه بعدی صعود به قله بیستون می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 21/09/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
آموزش سنگ نوردی پیشرفته سپری گردید
آموزش سنگ نوردی پیشرفته سپری گردید
برنامه بعدی صعود به قله بیستون . زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 07/09/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشدشرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.