شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۳, ۰۱:۰۷
جستجو
 
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
فعالیت گروه کوهنوردی تاریخ 21/09/1393 بدلیل بزرگداشت مراسم اربعین حسینی به هفته اول دی ماه سال جاری موکول گردید.
فعالیت گروه کوهنوردی تاریخ 21/09/1393 بدلیل بزرگداشت مراسم اربعین حسینی به هفته اول دی ماه سال جاری موکول گردید.
برنامه بعدی صعود به قله بیستون می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 05/10/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
داوطلبین گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی ،مهمان قله فرخ شاد در اولین بارش سال 1393
داوطلبین گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی ،مهمان قله فرخ شاد در اولین بارش سال 1393
برنامه بعدی صعود به قله بیستون می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 21/09/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
آموزش سنگ نوردی پیشرفته سپری گردید
آموزش سنگ نوردی پیشرفته سپری گردید
برنامه بعدی صعود به قله بیستون . زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 07/09/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشدشرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
سوار بر قله 3100 متری شاودالان  کوه پراو
سوار بر قله 3100 متری شاودالان کوه پراو
برنامه بعدی صعود به قله بیستون . زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 07/09/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشدشرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
اهتزاز پرچم «یا حسین» بر قله شیخ علی خان کوه پراو با ارتفاع 3400 متری از سطح دریا
اهتزاز پرچم «یا حسین» بر قله شیخ علی خان کوه پراو با ارتفاع 3400 متری از سطح دریا
برنامه بعدی صعود به کوه پراو می باشد.زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 23/08/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263 )هماهنگی نمایند. تمرین سنگ نوردی ساعت 08:30 تاریخ پانزدهم آبان ساختمان هلال احمر(میدان کوهنورد)پارک کوهستان
صعود به کوه پراو در دستور کار قرار گرفت.
صعود به کوه پراو در دستور کار قرار گرفت.
قرار ما کوهنوردان روز جمعه تاریخ 09/08/1393 در ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 15:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه یک هفته درمیان پارکینگ پارک کوهستان می باشد. شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
گروه کوهنوردی دانشگاه  جان پناه دیواره بیستون (یال سخت) را صعود نمود.
گروه کوهنوردی دانشگاه جان پناه دیواره بیستون (یال سخت) را صعود نمود.
دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 15:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
گروه کوهنوردی دانشگاه به اولین جانپناه  دیواره بیستون (هاری رست) صعود نمود.
گروه کوهنوردی دانشگاه به اولین جانپناه دیواره بیستون (هاری رست) صعود نمود.
دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 15:30 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
نمرین های صخره نوردی دانشگاه علوم پزشکی همچنان ادامه دارد.
نمرین های صخره نوردی دانشگاه علوم پزشکی همچنان ادامه دارد.
دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 15:30 پارک کوهستان -میدان کوهنورد-سرطاق شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
غار با عظمت طاق نمای هادی خان توسط گروه کوهنوردی دانشگاه فتح گردید.
غار با عظمت طاق نمای هادی خان توسط گروه کوهنوردی دانشگاه فتح گردید.
دوشنبه ها برنامه تمرین سنگ نوردی در ساعت 16:00 مکان پارک کوهستان ،سرطاق برقرار می باشد.