یکشنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۳, ۱۵:۵۷
جستجو
 
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
گل گشت در کوه پراو منطقه چنار(چشمه و غار )در یک روز بهاری (زمستان 1393)
گل گشت در کوه پراو منطقه چنار(چشمه و غار )در یک روز بهاری (زمستان 1393)
برنامه بعدی دیدار از منطقه کوهستانی پراو ، حواشی پادگان حاجی آباد می باشدزمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 15/12/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک شرقی -دیواره زردکوتاه و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
به مناسبت دهه مبارک فجر - پیمایش دامنه جنوبی سه کل به مسافت 16کیلومتر
به مناسبت دهه مبارک فجر - پیمایش دامنه جنوبی سه کل به مسافت 16کیلومتر
برنامه بعدی صعود به کوه پراو می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 01/12/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک شرقی -دیواره زردکوتاه و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
فتح قله شیخ علی خان پراو توسط گروه کوهنوردی دانشگاه در سوم بهمن 1393
فتح قله شیخ علی خان پراو توسط گروه کوهنوردی دانشگاه در سوم بهمن 1393
برنامه بعدی صعود به قله پراو می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 17/11/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک شرقی -دیواره زردکوتاه و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
دیدار گروه کوهنوردی دانشگاه با کوه پراو در یکی از روزهای سرد زمستان1393
دیدار گروه کوهنوردی دانشگاه با کوه پراو در یکی از روزهای سرد زمستان1393
برنامه بعدی صعود به قله پراو می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 03/11/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک شرقی -دیواره زردکوتاه و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
قله بیستون در پنجمین روز زمستان 1393 توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فتح گردید.
قله بیستون در پنجمین روز زمستان 1393 توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فتح گردید.
برنامه بعدی صعود به قله پراو می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 19/10/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک شرقی -دیواره زردکوتاه و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
فعالیت گروه کوهنوردی تاریخ 21/09/1393 بدلیل بزرگداشت مراسم اربعین حسینی به هفته اول دی ماه سال جاری موکول گردید.
فعالیت گروه کوهنوردی تاریخ 21/09/1393 بدلیل بزرگداشت مراسم اربعین حسینی به هفته اول دی ماه سال جاری موکول گردید.
برنامه بعدی صعود به قله بیستون می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 05/10/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
داوطلبین گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی ،مهمان قله فرخ شاد در اولین بارش سال 1393
داوطلبین گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی ،مهمان قله فرخ شاد در اولین بارش سال 1393
برنامه بعدی صعود به قله بیستون می باشد. زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 21/09/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشد شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
آموزش سنگ نوردی پیشرفته سپری گردید
آموزش سنگ نوردی پیشرفته سپری گردید
برنامه بعدی صعود به قله بیستون . زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 07/09/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشدشرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
سوار بر قله 3100 متری شاودالان  کوه پراو
سوار بر قله 3100 متری شاودالان کوه پراو
برنامه بعدی صعود به قله بیستون . زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 07/09/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد دیدار با دوستان صخره نورد ،دوشنبه ها ساعت 14:00 پارک کوهستان -میدان کوهنورد -سرطاق و روزهای پنج شنبه در پارکینگ پارک کوهستان می باشدشرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
اهتزاز پرچم «یا حسین» بر قله شیخ علی خان کوه پراو با ارتفاع 3400 متری از سطح دریا
اهتزاز پرچم «یا حسین» بر قله شیخ علی خان کوه پراو با ارتفاع 3400 متری از سطح دریا
برنامه بعدی صعود به کوه پراو می باشد.زمان حرکت بعد از اذان صبح روز جمعه تاریخ 23/08/1393 از ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه می باشد. شرکت کنندگان جهت شرکت در برنامه می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263 )هماهنگی نمایند. تمرین سنگ نوردی ساعت 08:30 تاریخ پانزدهم آبان ساختمان هلال احمر(میدان کوهنورد)پارک کوهستان