فتح قله 2895 متری پنجه علی توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تاریخ 1396/05/26 صعود به بلندترین قله زردکوه در جنوب غربی ایران و از انتهایی‌ترین قسمت غربی استان چهارمحال و بختیاری (قله کلونچین) می باشد .مهلت ثبت نام کوهنوردان داوطلب به مدت یک هفته لغایت تاریخ 1396/05/21 تعیین می گردد. زمان حرکت ساعت 07:00 روز چهارشنبه تاریخ 1396/05/25 می باشد.داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 38355556 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از جان پناه یال سخت که در قسمتی از دیواره کوه بیستون تعبیه شده  است بازدید به عمل آورد.
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تاریخ 1396/05/13 صعود به کوه پنجه علی در شهرستان سنقر می باشد .پیرو اطلاعیه قبلی مهلت ثبت نام کوهنوردان داوطلب به مدت یک هفته لغایت تاریخ 1396/05/06 تعیین گردیده است.داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 38355556 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
فتح بام اصفهان ، قله شاهان کوه با ارتفاع 4040 متر توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تاریخ 1396/05/13 صعود به کوه پنجه علی در شهرستان سنقر می باشد .مهلت ثبت نام کوهنوردان داوطلب به مدت یک هفته لغایت تاریخ 1396/05/06 تعیین می گردد.داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 38355556 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
صعود و فتح قله سرسخت و فنی قله خرامان کوهستان پرآو توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ضمن تشکر و قدردانی از معاونت محترم پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین مدیران و دیگر مسولین دست اندر کار آن معاونت که با حمایت گروه کوهنوردی دانشگاه بستری رفاهی جهت همنوردان فراهم نموده اند به اطلاع می رساند مشکل وسیله نقله و هزینه سفر مرتفع شده داوطلبان عزیزی که قصد شرکت در برنامه های گروه کوهنوردی دانشگاه را دارند با هماهنگی آمادگی خود را اعلام نمایند که از سفر محروم نگردند. برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به شاهان کوه استان اصفهان در روز جمعه تاریخ 30/04/1396 می باشد.
حرکت گروه از کرمانشاه پس از اقامه نماز ظهر روز پنج شنبه تاریخ 29/04/1396 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 38355556 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
با عنایت به مرتفع بودن قله شاهان کوه مهلت ثبت نام فقط به مدت یک هفته لغایت تاریخ 24/04/1396 می باشد.
فتح قله کهار به ارتفاع 4025 متر توسط گروه کوهنوردی دانشگاه انجام شد.
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به قله خرامان کوه پرآو می باشد.حرکت گروه ساعت 03:30 (سه ونیم) روز جمعه تاریخ 16/04/1396 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 38355556 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
اعلام برنامه سه ماهه دوم سال جاری گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به قلل مرتفع کهار وناز می باشد.حرکت گروه پس از اقامه نماز ظهر روز دوشنبه تاریخ 1369/04/05از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای نادر منتظریانی شاغل در مرکز تحقیقاتی آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی (ع) (شماره تماس 09108010224) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.
صعود به بلندترین قله شاهو (حبیب خانی)توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه بعد از ماه مبارک رمضان می باشد که متعاقباًاعلام می گردد.
پیمایش خط الرأس 12کیلومتری کوه بزآو  از شمال شرق به سمت جنوب غرب توسط گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه شاهو شهرستان پاوه می باشد. حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 1396/03/05 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد.داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
به مناسبت هفته سلامت چهار برنامه در یک روز با شعار زندگی سالم و با نشاط و امید توسط گروه کوهنوردی دانشگاه اجرا گردید.
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه صعود به کوه بزآو منطقه کنگاور می باشد.حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ15/02/1396 از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.
فتح قله خورین توسط گروه کوهنوردی دانشگاه
برنامه بعدی گروه کوهنوردی دانشگاه بازدید از کوه پر خاطره بازی دراز و آبشار پیران می باشد..حرکت گروه پس از اقامه نماز صبح روز جمعه تاریخ 1396/02/01از ساختمان شماره یک دانشگاه می باشد. داوطلبین با مسؤلیت خود جهت شرکت در برنامه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آقای بابک بهرامیان کارشناس حقوقی شاغل درساختمان ستاد دانشگاه (شماره تماس 8358423 و 09183351263) هماهنگی نمایند.در ضمن داشتن کارت معتبر بیمه کوهنوردی الزامی می باشد.