هیات ممیزه/ شرح وظایف و اعضا

((صورتجلسه ))

 

اولین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه در تاریخ 14/10/88 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه، با حضور اعضای محترم و به ریاست جناب آقای دکتر نوری زاد ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید.

 

گزارش:

 

-  گزارش معاونت محترم آموزشی دانشگاه از دستورالعمل های اجرایی شورای هیئت ممیزه دانشگاه.

-  گزارش معاونت محترم تحقیقات دانشگاه در خصوص راه اندازی سامانه پژوهشی             .

 

 

مصوبات :

  1. مقرر گردید دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه در محل دبیرخانه هیئت جذب تشکیل گردد و کارشناسان این حوزه امور محوله را انجام دهند.

 

 

  1. کمیته های تخصصی به شرح ذیل معین گردید؛

      الف) کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی به ریاست جناب آقای دکتر قربانی

       ب) کمیته تخصصی گروه پزشکی بالینی به ریاست آقایان دکتر سیدزاده و دکتر جانبخش

       ج)   کمیته تخصصی گروه داروسازی به ریاست آقایان دکتر بهرامی و دکتر شکیبایی

       د)   کمیته تخصصی گروه علوم پایه پزشکی ، بهداشت ، تغذیه و پیراپزشکی به ریاست آقایان دکتر الماسی و دکتر قربانی

 

         3. جناب آقای دکتر خرازی به عنوان دبیر هیئت ممیزه دانشگاه منصوب گردید.

 

  

اعضای هیئت ممیزه به مدت 2 سال از تاریخ 28/9/88 انتخاب شده اند:

 

 

 

دکتر حسین کریم- رییس

 

 

دکتر علی پورمتعبد- دبیر

 

دکتر فیض اله منصوری

 

دکتر بابک ایزدی

 

 دکتر علیرضا جانبخش

 

 

دکتر محمودرضا مرادی

 

دکتر حبیب اله خزایی

 

 

دکتر داریوش شکیبایی

 

 

دکتر غلامرضا بهرامی

 

دکتر رستم قربانی

 

 

دکتر زهره رحیمی

 

دکتر قباد محمدی

 

 دکتر فرید نجفی دکتر بهروز حمزه
 دکتر بابک صیاد دکتر علی ابراهیمی
 دکتر سید ابوالحسن سیدزاده