تماس با ما

ایمیل مدیریت حراست دانشگاه :

herasat@kums.ac.ir

 control@kums.ac.ir

شماره تماس ستاد خبری حراست : 38355050

شماره تماس دفتر مدیریت حراست : 38367683 - 38367682