خدمات الکترونیک

 بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه  بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه  بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه 

کارکنان 

دانشجویان

هیئت علمی 

عمومی

بانک اطلاعاتی

فیش حقوقی انتخاب واحد اینترنتی  ورود نمرات اساتید ارسال و پیگیری مشکلات بازنشستگان  سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات دانشگاه
اتوماسیون اداری داخل دانشگاه
سیستم ثبت نام داوطلبان پذیرفته شده 

E- Learning

استخدام در دانشگاه  سیستم جامع تجهیزات پزشکی
ورود به سمپا  ثبت نام  امکانات رفاهی و فرهنگی دانشجویان   آموزش و سنجش الکترونیک دانلود نرم افزاراعضای هیئت علمی
اداره رفاه سامانه ثبت درخواست انتقال دانشجویان آموزش مداوم   بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه بانک جامع فیلم سلامت
سامانه محب سامانه ثبت درخواست های میهمان دانشجویان درخواست سرویس vpn  میز خدمت آنلاینمرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 فیش حقوقی بازنشستگان
 درخواست وام دانشجوییدرخواست ایمیل آکادمیک جوابدهی آزمایشگاه مرکزی  بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه

فرم نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان

سامانه انتخاب اتاق و هم اتاقی تغییر گذرواژه اینترنت و VPN ثبت نام نیروهای طرح پایگاه های علمی بدون نیاز به اینترنت
ورود به سمپا ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
پرسش های متداول (ایمیل)
   منابع اینترنتی
 اتوماسیون اداری خارج ازدانشگاه  درخواست ایمیل آکادمیک
 بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه    پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
فرم گزارش مشکلات اتوماسیون اداریپرسش های متدوال (ایمیل)
   
 تغییر گذرواژه اینترنت و VPN فرم ثبت نام دانشجویان،اساتید و کارکنان در جشنواره قرآنی       
دانلود نرم افزار CONNECTION VPN اتوماسیون تغذیه سلف مرکزی       
 سامانه مسابقات الکترونیکی فرهنگی      
 تسهیلات و وام کارمندیدبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی   
 بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه  تغییر گذرواژه اینترنت و VPN   
نرم افزار تلفن مرکزی  دانلود نرم افزار CONNECTION VPN   
اتوماسیون معاونت بهداشتی (خارج از معاونت)ثبت نام عمره دانشگاهیان   
 داشبورد مدیریتی ریاست دانشگاه وام قرض الحسنه دانشجویان