هیات امنا95/10/1

هیات امناء

key دبیرخانه

key 4

key 2 key 3 تماس باما

اخبار

جلسه هیات امنا دانشگاه
دومین جلسه هیات امنا دانشگاه در تاریخ 96/5/11 در محل وزارت متبوع تشکیل شد.
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۲
چهارمین جلسه هیات امنا
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۷