اخبار

برخی پروتئین ها نشانگری برای تشخیص، پیشگیری و ارزیابی درمان بیماری "گوشه"

برخی پروتئین ها نشانگری برای تشخیص، پیشگیری و ارزیابی درمان بیماری "گوشه"

 

بر پایه نتایجی که از اجرای طرح "بررسی مقایسه ایی الگوی پروتئوم اصلی سرم و جزء آلبومین بیماران گوشه نوع I وIII در مقایسه با افراد سالم با روش الکتروفورز دو بعدیتوسط دکتر هادی مظفری در معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه حاصل شد  برخی از پروتئین ها می توانند به عنوان نشانگری برای تشخیص، پیشگیری و یا ارزیابی درمان بیماری گوشه باشند.

نتایج حاصل از این مطالعه نشانگر تفاوت الگوی بیان و تولید برخی پروتئینهای کلیدی مرتبط با عوارض شایع این بیماری همچون آلفا- 1- آنتی تریپسین، هاپتوگلوبین، آپولیپوپروتئین A1 و زنجیره سنگین ایمنوگلوبولین گاما، گلیکوپروتئین غنی از هیستیدین، آپولیپوپروتئین A4 ، زنجیره گاما و بتای فیبرینوژن بود که در بروز فرآیندهای دخیل در عوارض شایع بیماری مثل اختلالات ریوی، کمخونی، کاهش HDL و ترومبوسیتوپنی نقش کلیدی دارند.

بر این اساس در الگوی پروتئین بیماران گوشه پروتئین های دارای تفاوت بیان متفاوت می توانند نقش بیومارکری برای تشخیص، پیشگیری و یا ارزیابی درمان داشته باشد و  قطعاً بررسی الگوی پروتئینی بیماران در مقیاس جمعیتی بزرگتر برای تاکید یا رد ارتباطات فوق الذکر، لازم و ضروری است.

 لازم به ذکر است طرح حاضر با تمرکز بر دستیابی به تفاوتهای الگوی پروتئینهای سرمی و جزء آلبومینی نمونه خون بیماران گوشه نوع I و III در مقایسه با یکدیگر و نمونه های افراد سالم طراحی و انجام شده است.

شایان ذکر است بیماری گوشه شایعترین بیماری اختلالات ذخیره ای لیزوزومی می باشد که به علت نقص و عدم فعالیت آنزیم بتاگلوکوسربروزیداز بروز می نماید و سوبسترای آنزیم گلوکوسربروزید در کبد، طحال، مغز استخوان و به ویژه در ماکروفاژها انباشته می شود و موجب عوارضی همچون عوارض عصبی، اختلالات استخوانی، بزرگی کبد و طحال و آنمی در بیمار می گردد که  بر اساس جهش نیز به سه دسته تقسیم می شود .

 

۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید