نقشه جامع سلامت

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه افتخار دارد که نقشه جامع علمی سلامت استان را با همکاری کلیه سازمان­های دولتی، خصوصی و مردم نهاد و مشارکت مردم عزیز استان تدوین نماید.

  نقشه جامع علمی کشور:

مجموعه­ای جامع، هماهنگ و پویا از اهداف، سیاست­ها و الزامات برنامه­ریزی تحول راهبردی علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر ارزش­های اسلامی- ایرانی با نگاهی معطوف به آینده برای دست­یابی به اهداف چشم­انداز کشور (مصوبه شورای تخصصی نقشه جامع علمی کشور مورخ 27/9/86)
نقشه جامع سلامت در راستای نقشه جامع علمی کشور به عنوان برنامه­ و چشم­انداز توسعه سلامت که یکی از پایه­های اساسی توسعه اقتصادی اجتماعی کشور است طرح­ریزی می­گردد.
در تدوین نقشه جامع سلامت استان که برای اولین بار است در استان کرمانشاه صورت می­پذیرد سه محور اساسی به عنوان ارکان نوید بخش جامعه سالم مورد توجه قرار گرفته است.
 1. پویایی و تحرک در درون نظام­سلامت
 2. همکاری بین بخشی به منظور حرکت همه­جانبه و جامع در راستای تحقق سلامت برای همه
 3. جلب مشارکت مردمی به گونه­ای که استفاده­کنندگان نهایی از خدمات سلامت در عرصه سیاست­گذاری، برنامه­ریزی، اجرا و نظارت نقش اساسی خود را به درستی ایفا نمایند.
به همین منظور اولین قدم، طرح موضوع در شورای عالی سلامت استان بوده و جلب همکاری کلیه سازمان­ها در سطح استان سر لوحه کار قرار گرفته است و در این زمینه سطح همکاری بیش از یک همکاری مقطعی در اجرای پروژه­های موردی به صورت Coordination مورد نظر بوده به طوری که سطح همکاری در قالب سیاست­گذاری مشترک، تصمیم سازی، اجرا و ارزشیابی مشترک و مسئولیت­پذیری گروهی یعنی Collaboration مورد توجه قرار گرفته است.
جهت­گیری اساسی در این طرح به گونه­ای انجام گردیده که ضمن توانمدسازی بخش بهداشت و درمان در سطح استان در همه زمینه­های نیروی انسانی، تجهیزات، دانش و تکنولوژی مبتنی بر پژوهش علمی و متناسب با تغییرات شتابنده در سطح جهان، همسویی و هم­پیمانی را در فعالیت­های درون بخشی در دانشگاه و همچنین بین بخشی در سطح سازمان­های استان فراهم نموده و حمایت­های جامعه را به طور عملی در زمینه فعالیت­های منجر به ارتقای سلامت جلب نماید.
 
اهمیت و ضرورت تدوین نقشه جامع علمی سلامت:
 • تعیین دورنمای سلامت استان در چشم انداز 1404 و تعیین ارزش­های بنیادین در راستای تحقق آن
 • فراهم کردن بستر لازم در سطح استان جهت تحقق آرمان اصیل همکاری بین­بخشی و پیوند عمیق­تر با جامعه به منظور تحقق سلامت اجتماعی
 • گسترش بینش سلامت­محوری به عنوان پایه مهم رشد اقتصادی- اجتماعی و تبیین نقش سازمان های مختلف در سطح استان و نقش افراد جامعه
 • طراحی شبکه­ها و کارگروه­های همکاری بین بخشی و مردم در تأمین سلامت در بخش­های مختلف مرتبط
 • تعیین راهکارها و برنامه­های درون­بخشی و بین­بخشی مناسب در جهت حل مشکلات بهداشتی و توسعه سلامت در سطح استان

  گام­های تدوین نقشه جامع سلامت استان:

 •  تشکیل شورای عالی سلامت در سطح استان در استانداری
 •  تشکیل کمیته هاهنگی تدوین نقشه جامع سلامت استان در سطح دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 •  تشکیل دبیرخانه نقشه جامع سلامت استان
 •  انتخاب مجری طرح و صدور ابلاغ برای آن
 •  تشریح موضوع در هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 •  تشکیل تیم­های کارشناسی در معاونت­های مختلف دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 •  تشکیل جلسات توجیهی برای کارشناسان
 •  اخذ اطلاعات از معاونت­های مختلف دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 •  گردهمایی نمایندگان ذیصلاح سازمان­های مختلف استان و تشریح موضوع نقشه جامع سلامت استان
 •  جلب مشارکت بین­بخشی در غالب برنامه­های مدون و تفاهم­نامه و ...

 عناوین کارگروه­های پیشنهادی جهت همکاری بین بخشی