هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم

ای مهربانی؟که غزل جانهایمان تنها تورا برمی گزیند ونغمه نیایش هایمان تنها تورا می سراید.

عشق با نام تو آغاز می شود ومهربانی می آفریند.گام در راهی بس دشوار امابزرگ وارزشمند نهاده ایم.

از تو می خواهیم که مارا یاری کنی تا با ندای معصومانه نیازمندان در میعادگاه عشق هم نوا شویم.

 

شماره حساب بانکی مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه 

حساب جاری  الکترونیک بانک ملت(جام ) شعبه دانشگاه به شماره  1534717994

*آماده دریافت کمک های شما خیرین می باشد*