اعضا هیات امنا

1-مهندس بازوند

2-دکتر حبیب اله وفایی

3- آیت الله محمود محمدی عراقی

4- دکتر فیض الله منصوری

5- دکتر بابک ایزدی

6- دکترسید ابوالحسن سیدزاده

7- آقای حسن سلیمانی


 

 

 

دبیر خانه هیات امنا

دکتر فرشید رییسی - رئیس دبیرخانه هیات امنا

مهستی زمان پور - کارشناس دبیرخانه هیات امنا

  لیلا ویسی - کارشناس دبیرخانه هیات امنا