اعضای محترم هیئت علمی می توانند برای دریافت نام کاربری و رمز عبور به کارشناس IT محل خدمت خود مراجعه کرده و یا درصورت عدم دسترسی کارشناس مذکور به سیستم مدیریت کاربران دانشگاه (ACCOUNTING) با تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی درخواست vpn در زیر صفحه بدون مراجعه حضوری نسبت به دریافت نام کاربری، رمز عبور  از طریق ایمیل آکادمیک خود و دانلود نرم افزار و راهنمای نصب برنامه در زیر اقدام فرمایند.
مراکزی که به سیستم مدیریت کاربران دانشگاه دسترسی دارند عبارتند از : 1- دانشکده پزشکی  2-دانشکده داروسازی 3-دانشکده پرستاری و مامایی 4-دانشکده پیراپزشکی 5-دانشکده بهداشت 6-معاونت بهداشتی 7-مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه 8- بیمارستان فارابی 9- بیمارستان امام رضا(ع) 1- بیمارستان معتضدی 11- مرکز جامع نگر 12- بیمارستان امام خمینی(ره)
لازم به ذکر است به دلیل احراز هویت اعضای محترم از طریق ایمیل آکادمیک و همچنین رعایت مسائل امنیتی به ایمیل های غیر آکادمیک پاسخی داده نخواهد شد. چنانچه ایمیل دانشگاهی خود را دریافت ننموده اید لطفا فرم الکترونیکی درخواست ایمیل دانشگاهی را تکمیل و ارسال نماییدبا انجام اعتبار سنجی و پس از یک هفته ایمیل دانشگاهی ایجاد خواهد شد.
راهنمای استفاده از PMDR راهنمای استفاده
راهنمای نصب CONNECTION VPN راهنمای رسم
خطاهای رایج در استفاده از VPN خطاهای رایج