اخبار

بازدید وارزیابی اعتبار بخشی آموزشی

هیات ارزیاب اعتبار بخشی آموزشی در بیمارستان امام علی ع روز چهارشنبه 21 آذر از این مرکز بازدید بعمل آورد

مدیر بیمارستان امام علی (ع) گفت:در ارتقای برنامه وزارت متبوع بر اعتبار بخشی آموزشی دوره ای از مراکز آموزشی ودرمانی کشور در 21آذر تیم ارزیاب مذکور از این مرکز بازدید بعمل آورد.محمود کاظمی افزود:این تیم متشکل از سر ارزیاب خانم دکتر امیری فوق تخصص اطفال و دکتر جمالیان متخصص پزشکی قانونی حضور داشتند .وی اضافه کرد:در این بازدید روند تغییرات وفرایندهای بهبود یافته مرکز امام علی (ع)در حوزه آموزشی مورد بررسی وارزیابی تیم اعتبار بخشی قرار گرفت.در ادامه مدیر مرکز :از نتایج ارزیابی اعتبار بخشی بعمل آمده تاپایان ماه جاری توسط وزارت متبوع خبر داد.

بازدید اعتباربخشی 1
هیات ارزیاب اعتبار بخشی آموزشی
 

۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۹

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید