اخبار

کتاب " دانشگاه های آینده" توسط وزارت بهداشت منتشر شد

کتاب " دانشگاه های آینده" توسط وزارت بهداشت منتشر شد

 

 کتاب " دانشگاه های آینده؛ چهار گفتار درباره آموزش عالی" توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی منتشر شد.
این کتاب توسط مهندس مسعود امیری کارشناس دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و با همراهی دکتر محمود امیری و دکتر حسین کریم و دکتر حسین وطن پور از اعضای هیات علمی دانشگاه به رشته تحریر درآمده است.
مهم ترین ویزگی دانشگاه های آینده، حل المسایلی بودن آنها با اولویت دادن به مسایل محلی و منطقه ای و سپس جهانی اندیشیدن است و به عبارتی دانشگاه آینده مسائل محلی و منطقه ای خود را با دانشجویان جهانی خود،جهانی حل  می کند.

این کتاب از چهار گفتار تشکیل شده است که علی رغم استقلال محتوایی هر گفتار، پیوستگی موضوعی آنها، یک خط سیر مشخص را دنبال می کند.

گفتار اول  کتاب " دانشگاه های آینده " از مبنا آغاز می کند و به چرایی به وجود آمدن دانشگاه می پردازد و در پی پاسخ به این سوال مهم است که نسل های دانشگاهی در کشورهای در حال توسعه بانسل های دانشگاهی درکشورهای توسعه یافته چه تفاوت هایی دارند و سرانجام ماهیت دانشگاه های آینده چیست و اساتید و معلمان چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.

گفتار دوم  این کتاب ، به چالش ها و راهکارها پرداخته ، گفتار سوم از آن چه که درباره ی یادگیری به شیوه نوین، ممکن است محقق شود، پرده برداری می کند و در گفتار چهارم این کتاب نقش فرهنگ علمی در توسعه کشورها از جمله ژاپن توضیح داده شده است.


۱۹ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۳۴

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید