اخبار

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید محلول ضد عفونی کننده پوست محل تزریق جهت مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه درنظر دارد مناقصه عمومی  یک مرحله ای خرید محلول ضد عفونی کننده پوست محل تزریق جهت مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با شماره ثبت  2098030243000050 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه روز  دوشنبه تاریخ 30/10/98 می باشد.
1)  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز چهارشنبه  تاریخ  98/11/2   می باشد.
2)   مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 15 روز سه شنبه  تاریخ 98/11/15   می باشد.
3)   زمان بازگشایی پاکتها: ساعت10صبح روزچهارشنبه تاریخ 98/11/16 می باشد.
4)   اطلاعات تماس  با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه : امور عمومی معاونت غذا و دارو- تلفن تماس 08337106222
5)   سپرده شرکت درمناقصه 190/000/000ریال(یکصد و نود میلیون ریال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید وشرط ویا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104173702007 بانک صادرات شعبه مدرس ( کرمانشاه ) بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.
6)    محل تحویل پاکت( الف)کرمانشاه، بلوار پرستار، روبروی دانشکده داروسازی، معاونت غذا و دارو، طبقه اول، واحد حراست می باشد.
7)   محل بازگشایی پیشنهادات واصله درمحل کرمانشاه، بلوار پرستار، روبروی دانشکده داروسازی ، طبقه اول، دفتر معاونت غذا و دارو می باشد.
 
روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه
 
۳۰ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۲۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید