اخبار

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیماران ، همراهان و کارکنان بیمارستان حضرت رسول(ص) شهرستان جوانرود

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیماران ، همراهان و کارکنان

 بیمارستان حضرت رسول(ص) شهرستان جوانرود

*********************************

   شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیماران ، همراهان و کارکنان بیمارستان حضرت رسول(ص) شهرستان جوانرود را در سال 1399 با شماره ثبت 2098000262000120 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس سایت .ir WWW.setadiran انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 29/10/98 می باشد.

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز یکشنبه 6/11/98 می باشد.

2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد: ساعت 15 روز شنبه مورخ 19/11/98 می باشد.

3-  زمان بازگشایی پاکتها ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 20/11/98 می باشد.

4- اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : آدرس: شهرستان جوانرود بیمارستان حضرت رسول(ص) بخش اداری واحد امورعمومی تلفن: 08346226850

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

                                                                                         روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۳۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید