اعضای هیئت رئیسه

هیئت رئیسه 3

 

 
دکتر محمود رضا مرادی
 
رئیس دانشگاه
 
فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کودکان
...

 

 
علی محبی
 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
تحصیلات حوزوی
هیئت رئیسه 2

 

 
 
 فلوشیپ اختلالات خواب و پلی سومنوگرافی
 
هیئت رئیسه 8

 

 
 
دکترای بیوشیمی بالینی

 

دکتر خدارحمی

 

 
 
دکترای تخصصی بیوشیمی

 

هیئت رئیسه 11

 

 
 
دکتر فریبرز ایمانی
 
 
معاون توسعه مدیریت و منابع
 
 
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 

هیئت رئیسه 4

 

 
 
دکتر بهمن روشنی
 
 
معاون درمان
 
 
دکترای تخصصی بیهوشی

 

هیئت رئیسه 1

 

 
 
دکتر قباد محمدی
 
 
معاون غذا و دارو
 
 
دکترای تخصصی فارماسیوتیکس

 

dr

 

 
 
دکتر محمدرضا غلامی
 
 
معاون فرهنگی دانشجویی
 
 
دکترای علوم تشریحی

 

dr.abdi
 
 
دکتر امید عبدی
 
 
رئیس دفتر ریاست دانشگاه
 
 
MBA مراقبتهای دارویی