تعداد بازدیدکنندگان

۶۱ نفر
۲,۴۱۳,۶۱۷ نفر
۳ شهریور ۱۳۹۸
۸۳۲ نفر
۶,۵۶۱ نفر
۸ بهمن ۱۳۹۷
۷,۲۸۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۰۳ ۲۶۸   کاربر ۳۶۳   صفحه
۰۶/۰۲ ۲,۹۲۵   کاربر ۴,۵۶۰   صفحه
۰۶/۰۱ ۱,۷۱۳   کاربر ۲,۴۵۳   صفحه
۰۵/۳۱ ۱,۵۵۶   کاربر ۲,۳۰۶   صفحه
۰۵/۳۰ ۱,۴۲۴   کاربر ۲,۴۵۲   صفحه
۰۵/۲۹ ۱,۳۲۹   کاربر ۱,۸۱۹   صفحه
۰۵/۲۸ ۲,۱۱۰   کاربر ۳,۱۰۲   صفحه
۰۵/۲۷ ۲,۴۹۶   کاربر ۳,۶۴۲   صفحه
۰۵/۲۶ ۳,۰۸۹   کاربر ۴,۸۵۹   صفحه
۰۵/۲۵ ۹۶۲   کاربر ۱,۳۷۱   صفحه
۰۵/۲۴ ۱,۲۹۵   کاربر ۱,۸۶۰   صفحه
۰۵/۲۳ ۱,۸۰۷   کاربر ۲,۹۳۰   صفحه
۰۵/۲۲ ۱,۹۲۱   کاربر ۳,۰۲۱   صفحه
۰۵/۲۱ ۱,۰۰۷   کاربر ۱,۴۷۱   صفحه
۰۵/۲۰ ۲,۰۶۲   کاربر ۳,۱۷۶   صفحه
۰۵/۱۹ ۲,۴۷۱   کاربر ۴,۰۵۶   صفحه
۰۵/۱۸ ۱,۳۲۸   کاربر ۱,۹۷۵   صفحه
۰۵/۱۷ ۱,۸۲۷   کاربر ۲,۹۷۹   صفحه
۰۵/۱۶ ۲,۷۸۶   کاربر ۴,۷۸۱   صفحه
۰۵/۱۵ ۲,۵۱۷   کاربر ۴,۱۸۷   صفحه
۰۵/۱۴ ۲,۸۰۲   کاربر ۴,۶۷۵   صفحه
۰۵/۱۳ ۲,۸۶۰   کاربر ۵,۰۴۴   صفحه
۰۵/۱۲ ۲,۸۶۶   کاربر ۵,۴۰۷   صفحه
۰۵/۱۱ ۱,۴۴۴   کاربر ۲,۲۳۲   صفحه
۰۵/۱۰ ۲,۵۴۵   کاربر ۴,۲۴۷   صفحه
۰۵/۰۹ ۳,۰۴۶   کاربر ۴,۹۹۳   صفحه
۰۵/۰۸ ۳,۳۴۵   کاربر ۵,۵۳۱   صفحه
۰۵/۰۷ ۶,۰۵۵   کاربر ۱۱,۲۶۶   صفحه
۰۵/۰۶ ۵,۶۸۹   کاربر ۱۰,۵۷۰   صفحه
۰۵/۰۵ ۲,۴۵۶   کاربر ۳,۷۲۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶۷,۹۱۲ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۸,۳۵۲ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۵,۷۱۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۲,۷۹۸ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۱,۲۳۱ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۴,۸۸۶ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۹,۸۳۴ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۴,۶۲۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۹۸,۷۰۵ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۱۱,۴۳۱ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۱۹,۹۷۲ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۳۴,۶۶۲ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۳۴,۵۳۸ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۱۶,۹۰۹ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۰۷,۶۱۸ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۲,۲۹۲ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۱,۷۲۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۹,۵۲۸ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷۸,۶۴۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۹,۰۱۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷۹,۷۹۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸۱,۱۹۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸۲,۷۱۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۸,۵۸۲ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸۷۷,۷۷۱ ۳۷ %
ZZZ
ZZZ
۴۲۰,۳۶۸ ۱۸ %
USA
USA
۳۷۷,۸۶۸ ۱۶ %
DEU
DEU
۲۱۲,۵۶۲ ۹ %
ROM
ROM
۱۲۴,۲۳۹ ۵ %
GBR
GBR
۵۶,۶۱۱ ۲ %
RUS
RUS
۵۳,۶۶۱ ۲ %
CHN
CHN
۴۶,۲۱۹ ۲ %
FRA
FRA
۴۶,۱۸۷ ۲ %
JPN
JPN
۲۲,۱۶۹ ۱ %
CAN
CAN
۲۱,۰۱۰ ۱ %
DNK
DNK
۱۷,۳۷۷ ۱ %
MYS
MYS
۱۶,۰۵۹ ۱ %
UKR
UKR
۱۵,۹۱۳ ۱ %
NLD
NLD
۹,۶۹۹ ۰ %
ALB
ALB
۷,۳۷۳ ۰ %
BLR
BLR
۶,۶۰۳ ۰ %
AUS
AUS
۶,۴۷۰ ۰ %
KOR
KOR
۵,۵۶۰ ۰ %
GRC
GRC
۵,۱۶۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵۸۴,۹۶۱ ۷۰ %
Firefox
Firefox
۱۱۰,۶۸۵ ۱۳ %
Safari
Safari
۵۷,۱۲۹ ۷ %
Mozilla
Mozilla
۲۱,۸۴۰ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۹,۴۱۶ ۲ %
Other
Other
۱۱,۰۹۹ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۷,۸۵۳ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۶,۳۰۸ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۵,۶۸۹ ۱ %
Edge
Edge
۴,۶۵۸ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۳۳۴ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۱۸۸ ۰ %
Opera
Opera
۹۸۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۴۴۵,۲۲۷ ۵۴ %
Windows 7 ۱۸۲,۷۱۰ ۲۲ %
Windows 10 ۶۴,۳۲۷ ۸ %
iOS ۵۶,۶۰۴ ۷ %
Android ۲۵,۸۶۸ ۳ %
Windows 8 ۱۷,۸۰۲ ۲ %
Other ۱۷,۶۱۸ ۲ %
XP ۸,۹۹۵ ۱ %
Vista ۳,۶۲۸ ۰ %
Windows 2003 ۲۷۹ ۰ %
FreeBSD ۱۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱,۸۰۷
kums ۵۹۶
علوم پزشکی کرمانشاه ۴۷۹
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۷۹
vpn ۳۲۴
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۶۷
کارت جلسخ ۲۲۸
استخدام ۲۱۲
kums.ac.ir ۱۷۷
www.kums.ac.ir ۱۵۶
مناقصه ۱۳۴
دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه ۱۱۹
سامانه سیب کرمانشاه ۱۱۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ۹۲
سامانه پژوهان ۸۴
استخدامی ۸۳
nobat.kums.ac.ir ۷۳
fc.behdasht.gov.ir ۷۳
فراخوان ۷۲
فیش حقوقی ۷۲
سایت علوم پزشکی کرمانشاه ۷۱
مزایده ۶۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشجویان ۵۹
دانشگاه علومپزشکیکرمانشاه ۵۸
ثبت نام ۵۶
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۴
آزمون ۵۲
بیمارستان محمد کرمانشاهی ۵۰
سامانه نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۰
انتخاب واحد ۴۸
{q} ۴۸
قیمت گوشی A7 ۴۷
پروپوزال ۴۶
lms ۴۶
کیش مهر ۴۴
آرشیو اخبار ۴۴
اتوماسیون ۴۳
سایت دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه ۴۳
tprs.kums.ac.ir:81 ۳۹
بیمه تکمیلی ۳۴
دانشگاهعلومپزشکی کرمانشاه ۳۴
دانشکده پزشکی کرمانشاه ۳۳
سایت دانشگاه علوم‌پزشکی‌کرمانشاه ۳۱
اتوماسیون اداری ۳۰
نوبت دهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه ۳۰
فیش حقوق ۲۷
آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه ۲۷
پژوهان ۲۷
محمد کرمانشاهی ۲۵
فرم ۲۵