تعداد بازدیدکنندگان

۷۴ نفر
۳۳,۹۴۹,۱۴۶ نفر
۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۱۵۵ نفر
۲۵,۴۰۴ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.239.76.25
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۹ ۶,۲۶۳   کاربر ۱۰,۷۰۰   صفحه
۱۲/۰۸ ۶,۸۷۹   کاربر ۱۱,۲۰۸   صفحه
۱۲/۰۷ ۷,۶۴۴   کاربر ۱۲,۶۵۷   صفحه
۱۲/۰۶ ۴,۲۳۶   کاربر ۶,۲۲۳   صفحه
۱۲/۰۵ ۶,۵۱۶   کاربر ۱۰,۹۷۹   صفحه
۱۲/۰۴ ۳,۷۱۰   کاربر ۵,۶۱۰   صفحه
۱۲/۰۳ ۴,۷۶۴   کاربر ۷,۱۹۷   صفحه
۱۲/۰۲ ۶,۷۲۷   کاربر ۱۱,۶۳۰   صفحه
۱۲/۰۱ ۷,۴۶۶   کاربر ۱۳,۲۶۶   صفحه
۱۱/۳۰ ۸,۸۷۸   کاربر ۱۵,۶۷۹   صفحه
۱۱/۲۹ ۸,۶۱۸   کاربر ۱۵,۴۶۵   صفحه
۱۱/۲۸ ۷,۵۲۳   کاربر ۱۳,۸۴۹   صفحه
۱۱/۲۷ ۵,۴۷۰   کاربر ۸,۱۱۷   صفحه
۱۱/۲۶ ۷,۳۹۹   کاربر ۱۱,۰۳۶   صفحه
۱۱/۲۵ ۷,۴۷۲   کاربر ۱۳,۵۴۹   صفحه
۱۱/۲۴ ۷,۷۸۳   کاربر ۱۴,۴۶۸   صفحه
۱۱/۲۳ ۸,۱۴۷   کاربر ۱۵,۰۸۸   صفحه
۱۱/۲۲ ۴,۳۴۹   کاربر ۶,۸۶۲   صفحه
۱۱/۲۱ ۶,۵۹۱   کاربر ۱۱,۵۵۴   صفحه
۱۱/۲۰ ۴,۵۲۳   کاربر ۶,۸۶۹   صفحه
۱۱/۱۹ ۵,۰۲۱   کاربر ۷,۷۲۳   صفحه
۱۱/۱۸ ۷,۴۳۹   کاربر ۱۳,۷۹۷   صفحه
۱۱/۱۷ ۹,۷۲۹   کاربر ۱۵,۸۶۱   صفحه
۱۱/۱۶ ۹,۵۱۳   کاربر ۱۵,۸۸۱   صفحه
۱۱/۱۵ ۷,۵۷۸   کاربر ۱۳,۷۹۱   صفحه
۱۱/۱۴ ۷,۸۴۵   کاربر ۱۴,۲۱۳   صفحه
۱۱/۱۳ ۴,۷۵۶   کاربر ۷,۴۵۹   صفحه
۱۱/۱۲ ۵,۶۵۶   کاربر ۸,۸۷۵   صفحه
۱۱/۱۱ ۷,۹۷۴   کاربر ۱۳,۹۷۳   صفحه
۱۱/۱۰ ۸,۸۰۹   کاربر ۱۵,۰۵۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۶۷,۱۳۸ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۳۵,۳۲۰ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۲۵,۶۰۲ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۸۰,۱۵۲ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۵۹,۰۳۳ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۵۱,۲۵۷ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۶۱,۲۸۵ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۴۵,۲۱۸ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۷۶۷,۶۱۸ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹۸۶,۸۰۹ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۰۲۰,۹۹۹ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۰۵۵,۱۱۹ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۰۴۲,۰۰۸ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹۳۴,۲۵۹ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۶۳,۹۷۵ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۹۱,۴۱۴ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۴۶,۹۱۵ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۲۵,۰۷۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۲۱,۷۵۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۲۱,۸۳۱ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۲۸,۸۸۲ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۵۶,۰۲۰ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵۷۰,۰۷۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۳۸,۰۶۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۱,۲۳۷,۲۳۶ ۳۴ %
SWE
SWE
۶,۹۸۴,۶۱۷ ۲۱ %
USA
USA
۴,۱۴۷,۹۹۷ ۱۲ %
ZZZ
نامشخص
۲,۷۳۰,۷۵۰ ۸ %
ROM
ROM
۱,۹۷۶,۱۸۴ ۶ %
DEU
DEU
۱,۹۲۷,۲۱۰ ۶ %
POL
POL
۱,۴۲۷,۹۲۲ ۴ %
CAN
CAN
۷۶۱,۹۷۶ ۲ %
RUS
RUS
۳۶۰,۶۱۷ ۱ %
CHN
CHN
۳۶۰,۴۷۲ ۱ %
JPN
JPN
۳۵۸,۴۹۰ ۱ %
GBR
GBR
۳۴۷,۰۶۱ ۱ %
DNK
DNK
۱۷۸,۱۹۴ ۱ %
UKR
UKR
۱۰۴,۵۳۵ ۰ %
FRA
FRA
۹۴,۲۹۹ ۰ %
NLD
NLD
۹۱,۹۰۰ ۰ %
TUR
TUR
۹۱,۰۷۵ ۰ %
AUS
AUS
۸۴,۳۰۶ ۰ %
ESP
ESP
۵۹,۶۴۰ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۸۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵,۴۰۷,۵۳۸ ۷۴ %
Firefox
Firefox
۸۵۰,۹۷۴ ۱۲ %
Safari
Safari
۴۰۷,۲۹۹ ۶ %
Other
Other
۲۵۹,۶۱۲ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۱۸۵,۰۴۵ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۵۴,۹۱۳ ۱ %
Edge
Edge
۵۲,۰۸۷ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۹,۴۲۱ ۱ %
Opera
Opera
۲۱,۸۱۹ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵,۳۳۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۰,۲۵۳ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۶,۲۳۹ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۳,۲۹۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۳,۸۷۵,۷۷۷ ۵۵ %
Windows 10 ۱,۱۸۶,۵۹۶ ۱۷ %
Windows 7 ۹۵۶,۵۶۲ ۱۳ %
Other ۴۰۹,۲۰۸ ۶ %
iOS ۳۸۷,۶۰۹ ۵ %
Windows 8 ۱۱۶,۷۲۳ ۲ %
Android ۱۰۴,۷۴۶ ۱ %
Vista ۳۱,۲۷۰ ۰ %
XP ۲۴,۹۴۳ ۰ %
Windows 2003 ۹۵۸ ۰ %
FreeBSD ۹۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
testing ۴۹,۰۲۹
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۸,۳۷۱
kums ۲,۳۹۸
https://www.kums.ac.ir/fa/students ۱,۹۸۴
علوم پزشکی کرمانشاه ۱,۸۲۷
https://www.kums.ac.ir/ ۱,۵۵۶
https://www.kums.ac.ir/fa/employees ۱,۴۸۵
استخدام ۱,۴۳۸
استخدامی ۱,۱۴۵
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱,۱۲۰
kums.ac.ir ۹۲۰
دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه ۸۰۰
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶۱۶
نوبت دهی ۵۵۷
www.kums.ac.ir ۵۲۱
سایت علوم پزشکی کرمانشاه ۵۰۰
نوید ۴۹۵
vpn ۴۶۷
{q} ۴۵۳
بیمه تکمیلی ۴۳۵
سامانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۹۲
آزمون ۳۹۰
3 ۳۸۷
ثبت نام ۳۷۲
نوبت دهی آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه ۳۳۰
nobat.kums.ac.ir ۳۱۶
https://www.kums.ac.ir/fa/news/3053/افرادی-که-باطری-قلب-دارند-به-چه-نوع-مراقبت-هایی-نیاز-مند-می-باشند ۳۱۶
کارکنان ۳۰۲
اطلاعیه ۳۰۱
۳۳۶۰۲۰۱۸۸۴ ۲۹۱
علوم پزشکی‌کرمانشاه ۲۸۵
سامانه پژوهان ۲۷۵
گزینش ۲۷۵
هسته گزینش ۲۷۳
مناقصه ۲۶۶
آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه ۲۴۳
فراخوان ۲۳۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشجویان ۲۲۸
کارت جلسخ ۲۲۸
testing''"() ۲۲۵
پژوهان ۲۲۱
انتخاب واحد ۲۱۷
پروپوزال ۲۱۳
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۰۵
پایان نامه ۲۰۴
سامانه نوید ۱۹۸
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ۱۹۷
فیش حقوقی ۱۹۶
testing''||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'' ۱۸۸
مصاحبه ۱۸۶