دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / بیانیه سطح توافق خدمات

بیانیه توافق سطح خدمات در تارنما

مراجعین محترم؛

  • بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به آگاهی مراجعین محترم می رسد:
  • هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.
  •  تارنمای سازمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه امکان ثبت درخواست ها انتقادات، پیشنهادات، شکایات را برای شما متقاضیان گرامی در قالب فرم پیشنهادات و انتقادات فراهم نموده است و شماره تماس 38381111 اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایت دانشگاه نیز آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما می باشد. همچنین شماره تلفن های مرکز  ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات بهداشتی درمانی  1690 ، مرکز پاسخگویی سلامت 1490 ، مرکز پاسخگویی پزشک خانواده 1590 و یا شماره تماس 190 نیز فراهم می باشد.
  • حوزه پاسخگویی میز خدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیرالکترونیکی راه اندازی گردیده است. 
  • تارنمای دانشگاه علوم پرشکی کرمانشاه بر مبنای پایداری زیر ساخت های ارتباطی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.