آخرین دستاوردهای دانشگاه

لینک بایگانی
Loading

بین الملل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در سال 1347 با مدرسه عالی پرستاری کارخود را آغاز کرد و سپس در سال 1354 با تبدیل شدن به دانشکده پزشکی به خدمت رسانی به مردم خطه غرب کشور همت گماشت.

رسانه جدید
دانشجویان

رسانه جدید
دانشجویان بین المللی

رسانه جدید
اعضای هیئت علمی

رسانه جدید
رشته تحصیلی

رسانه جدید
مقالات چاپ شده

رسانه جدید
H-index

رسانه جدید
مجلات علمی پژوهشی

رسانه جدید
طرحهای تحقیقاتی