تماس با دفتر ریاست دانشگاه

 

آدرس پستی کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - کد پستی: 6715847141 
 
پست الکترونیک email 
مرکز تلفن ستاد دانشگاه :  083-38358258
083-38358239
083-38358943

 

ارسال نامه به ریاست دانشگاه

ارتباط مستقیم با دکتر محمود رضا مرادی - رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان