برنامه های چند رسانه ای که شامل استفاده از رسانه های مختلف مانند متن، طراحی،  عکس، صدا، ویدئو و ... در کنار یکدیگر است، برای انتقال بهتر پیام در برابر برنامه‌های صرفاً متنی به کار می‌رود. در چنین برنامه‌هایی تا حد امکان از متن کمتر استفاده شده و بار اصلی انتقال پیام بر عهده سایر رسانه‌های تصویری یا صوتی قرار می‌گیرد.

 
با استفاده از صفحه کلید (کیبرد)، صفحه سایت قابلیت بزرگ نمایی کردن دارد. با استفاده همزمان کلیدهای CTRL و + صفحه نمایش بزرگتر می گردد.

 

 کانال اخبار سلامت دانشگاه
k_health@