اعضای هیئت


  1. آقای سید جلال کاظمی اسکویی-کارشناس ارشد هوشبری
  2. حجة السلام حاج آقا علی محبی
  3. آقای دکتر محمد حسین حاتمی  عضو هیات علمی دانشگاه
  4. آقای  ارسلان نادری پور مدیربیمارستان قلب وعروق امام علی ( ع)
  5. خانم دکتر نرگس زندیه.دکتری تخصصی فارماکو اکونومیک -بیمارستان امام رضا(ع)