دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / حوزه ریاست / نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات / اعضاء شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه

اعضاء شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه

آقای دکتر ابراهیم شکیبا
رئیس شورا
آقای نادر رضایی
عضو

آقای دکتر حمید  رضا اختری

عضو

آقای ذولفقار غلامحسین پور

 

عضو


آقای سید  جلال کاظمی اسکویی

عضو

آقای غلامرضا مرمریان

عضو

آقای دکتر محمد سعید  سریری

عضو

آقای دکتر احسان مهری

عضو

آقای مهندس قباد فریدونی

عضو

آقای مهندس سرکو یعقوبی

عضو

آقای محسن نصرتی

عضو

پریوش السادات فیروزآبادی


دبیر شورا