مدیر روابط عمومی :

 1. جمع آوری اطلاعات اخبار و آمار لازم به منظور تهیه بروشورها ومجلات داخلی در چارچوب ضوابط وموازین مربوطه
 2. نظارت وکمک در تهیه مقدمات لازم جهت برگزاری جشن ها،کنفرانس ها،سمینارها،ملاقاتها ومسافرت مقامها
 3.  انجام امور تشریفاتی وپذیرایی از لحظه ورود تا خروج میهمانان طبق برنامه
 4. همکاری در تهیه بررسی و تنظیم اسنادومدارکی که جهت تنظیم لوایح ویا تصویب نامه یا آیین نامه به هیأت دولت تقدیم می گردد.
 5. آگاه ساختن مردم از پیشرفت ها ونتایج برنامه ها وفعالیت های دانشگاهی از طریق رسانه های جمعی وتشکیل جلسات وسخنرانی بررسی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در رابطه با نحوه فعالیت دانشگاه به منظور ارائه آنها
 6. مطالعه کلیه جرائد و روزنامه ها و استخراج مطالب ومقالاتی که مستقیما و یا غیر مستقیم در ارتباط با مسائل دانشگاه است.
 7.  تهیه اعلامیه وبروشورهای مختلف در رابطه با مسائل دانشگاه وجامعه
 8.  انجام امور اتباع بیگانه ای که به نحوی ازانحاء دررابطه با دانشگاه می باشند.

روابط عمومی الکترونیک:

 1. طراحی پایگاه اطلاع رسانی و اطلاع یابی روابط عمومی دانشگاه
 2. ارتقاء روابط عمومی الکترونیک
 3.  بروز رسانی محتوای پایگاه اطلاع رسانی و اطلاع یابی روابط عمومی دانشگاه و تهیه نسخه پشتیبان
 4.  تهیه دستورالعمل محتوای سایت دانشگاه و ابلاغ به واحدهای تابعه
 5.  نظارت بر محتوای سایت دانشگاه و تعامل با مسئولان روابط عمومی واحدهای تابعه
 6. تعامل با واحد برنامه ریزی و امور فرهنگی و مراکز علمی ، پژوهشی دانشگاه
 7.    در راستای ارتقاء محتوای فرهنگ اسلامی و علمی پایگاه اطلاع رسانی
 8.  ارسال ، دریافت و بررسی ایمیل های روابط عمومی دانشگاه
 9.  پشتیبانی فنی سیستم شبکه (نرم افزار و سخت افزار)
 10.  تعامل با واحدآمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

اطلاع رسانی و ارتباط رسانه ای و امور تشریفات :

 1. تهیه بانک جامع اطلاعات خبرگزاریها و رسانه های گروهی شامل اطلاعات تماس کامل در مورد روزنامه ها صدا وسیما ،مجلات،سایتهای خبری، خبرنامه مدیران تولید، تهیه کنندگان صدا وسیما و دبیران صفحات  خبری
 2. تهیه بانک جامع اطلاعاتی از شخصیتهای علمی و اداری دانشگاه به تفکیک رتبه علمی ، عنوان علمی و مرتبه شغلی
 3. تکریم خبرنگاران حوزه سلامت
 4. تهیه فهرست پستی برای تعامل با رسانه های گروهی و ارسال محتوای خبری
 5. تعامل با رابطین روابط عمومی برای ارتباط دوسویه بین خبرنگار و محیط دانشگاه
 6. برگزاری نشست مطبوعاتی
 7. ارتباط مستمر با خبرگزاریها و خبرنگاران
 8. پوشش خبری مراسم ها م همایشها
 9. تطبیق برنامه های اطلاع رسانی  دانشگاه بر راهبرد و سیاستهای کلان دانشگاه
 10. تعامل با صدا وسیما در جهت انعکاس خدمات ، دستاوردها و افتخارات دانشگاه ( شبکه استانی و مرکزی)
  سمعی و بصری :
 1.  هماهنگی و نظارت بر تیم اجرایی مراسم ها
 2.  تهیه فیلم ،عکس و خبر از مراسم ها و محیط های تحت پوشش دانشگاه
 3.  ایجاد آرشیو واحد سمعی و بصری
 4. تولید فیلمهای آموزشی
 5. تهیه زیر نویس تلویزیونی و کلیپ تلویزیون LED
 6. انجام تشریفات
 7. امور محوله

پاسخگوئی به شکایات:

 1. بررسی اخبار حوزه سلامت در جراید و ارسال آن از طریق ایمیل به ریاست دانشگاه و مسئولان دانشگاه
 2.  پاسخگوئی و پیگیری شکوائیه های مردمی
 3. انجام نظرسنجی دانشگاه و ارسال نتایج آن به مدیریت روابط عمومی
 4. سایر امور محوله
  امور مراسم و مناسبت ها : 
 5. هماهنگی برگزاری مراسم و مناسبتها با واحد مربوطه و تیم اجرایی
 6. تهیه برنامه قابل پیش بینی مراسم و مناسبتها
 7. تهیه و نصب بنر و پارچه نوشته مراسم و مناسبتها
 8. تهیه لیستی از افراد توانمند جهت مجری گری
 9. رابط آموزش دوره های عمومی ساختمان قریشی
 10. پیگیری طرح تکریم ارباب رجوع
 11. برنامه ریزی و برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات
 12. برگزاری مراسم مذهبی
 13. دیگر امور محوله

شرح وظایف  روابط عمومی واحدهای تابعه

الف) برنامه ریزی  
 
 1. عدم اشتغال در ساعت اداری به اموری غیر از روابط عمومی   
 2. تهیه برنامه عملیاتی فعالیت های روابط عمومی واحد به صورت ماهانه و سالانه و ...   
 3. تهیه گزارش و عملکرد ماهانه روابط عمومی و ارائه به مدیر واحد و روابط عمومی دانشگاه   
 4. شرکت فعال در جلسات مدیر و مسئولان واحد مربوطه   
 5. تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت روابط عمومی از طریق شرکت در دورهای آموزشی و استفاده از مطالب اینترنت و ...  
 6. تلاش و حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک با بکارگیری فناوری های نوین 
ب) اطلاع رسانی    
  اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به کارکنان واحد  
2)   اطلاع رسانی راههای ارتباط با روابط عمومی دانشگاه
3)  اطلاع رسانی موفقیت و دستاوردها به مردم و مسئولان منطقه با هماهنگی مدیر واحد   
4)  انعکاس مستمر موفقیت ها ،دستاوردها و فعالیتهای واحد به روابط عمومی دانشگاه  
5)  انعکاس مشکلات و چالشهای مورد توجه مردم ، کارکنان، مسئولین و رسانه ها در محیط به روابط عمومی دانشگاه  
6)  تهیه ، تدوین و نظارت بر محتوا و طراحی زیر سایت واحد مربوط  
7)  درج اخبار متنی و تصویری به صورت روزانه در زیر سایت واحد مربوط  
8)  نظارت بر غنی سازی و بروز رسانی مطالب علمی در زیر سایت واحد مربوط   
9)  اطلاع رسانی برگزاری مراسم و برنامه ها به کارکنان واحد از طریق ایمیل یا پیامک 
10)  جلوگیری و خودداری از موازی کاری در ارسال ایمیل ، تبریک، تسلیت و مناسبت ها برای سایر واحدها 
11)  معرفی کامل و جامع واحد مربوط به صورت بروشور، پمفلت، سی دی و ارسال به روابط عمومی دانشگاه
12) تهیه کلیپ و فیلم کوتاه آموزشی مانند پیشگیری از بیماریها، سوانح و ... 
 13) تهیه مطالب بهداشتی، درمانی ، آموزشی ، پژوهشی و ... برای استفاده زیرنویس در سیما و تلویزیونهای تبلیغاتی و سربرگ نامه های اداری  
14) تهیه لیستی از شماره تلفن همراه کارکنان واحد برای ارسال پیامک
    ج) ارتباطات رسانه ای
1 ) هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه برای گرفتن مجوز،مصاحبه یا تهیه خبر توسط خبرنگار از محیط های بهداشتی، درمانی، آموزشی پژوهشی، دانشجویی ،غذا و دارو و...   
2)  هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه برای انجام دادن مصاحبه، نشست مطبوعاتی، گزارش مسئولان و کارکنان آن حوزه با رسانه
3)  همکاری و راهنمایی خبرنگاران رسانه ها برابر فرآیند ( در صورتی که خبرنگار رسانه ها با روابط عمومی دانشگاه برای تهیه خبر یا
     گزارش از محیط   هماهنگی ننموده ، روابط عمومی واحد موظف است ضمن تکریم خبرنگار، تلفنی از روابط عمومی دانشگاه اخذ
     مجوز نماید و با مدیر و حراست محیط الزاماً  هماهنگ کند) 
4)  ارسال لیست مسئولان ،کارشناسان واجد شرایط برای انجام دادن مصاحبه ،تهیه گزارش ، نشست مطبوعاتی با هماهنگی مدیر
     واحد و حراست به روابط عمومی دانشگاه  
 5) هماهنگی و ارتباط درون و برون سازمانی در شهرستانها به عهده مسئول روابط عمومی واحد تابعه و در مشهد مقدس  ارتباط با
     صدا و  سیما ، رسانه ها و اداره های کل با روابط عمومی دانشگاه میباشد    
    
د) پاسخگویی
1)    دریافت روزنامه های رسمی و محلی از طریق اینترنت و بررسی آن ها و انعکاس شکوائیه های مردمی به مدیر واحد
2)    پاسخگویی شکوائیه های مردمی که از طریق صندوق پستی ، ایمیل ، تلفن یا حضوری به روابط عمومی منعکس شده است 3)   انعکاس راهکار حل مشکلات واحد مربوط( مردمی ، کارکنان ، مسئولان و ... ) به روابط عمومی دانشگاه
4)   پیگیری در تسریع پاسخگویی به شکوائیه های مردمی در جراید ارسالی توسط روابط عمومی دانشگاه
5)   انجام نظر سنجی و انعکاس نتایج به مدیر واحد مربوط و روابط عمومی دانشگاه
6)    بازدید مستمر از محیط های تحت پوشش واحد
 
ه) امور فرهنگی
1)   مشارکت فعال در اجرای مراسم های مذهبی،فرهنگی،راهپیمایی ها و ...
2)   ترویج فرهنگ اسلامی و اخلاق اداری
3)   فضا سازی و بزرگداشت مراسم های اسلامی و تهیه مطالب مفید و آموزنده مناسبت ها و ارسال از طریق ایمیل به کارکنان واحد
 
 
و) برگزاری مراسم - همایش - نمایشگاه و مناسبتها و ...
1)   شرکت در جلسه هماهنگی مراسم یا مناسبتها
2)   هماهنگی و نظارت بر عوامل اجرایی مراسم (مجری،قاری،سرود جمهوری اسلامی،کلیپ،سخنران ،گروههای هنری ،تزئین
      سالن، پارچه نوشته و بنر ، صوت و نور)
3)   تهیه عکس ، فیلم ، خبر
4)   نظارت ، هماهنگی و همکاری در تنظیم و توزیع دعوتنامه مدعوین
5)   برگزاری نشست مسئولان واحد با کارکنان
6)   اجرای امور محول از سوی مدیریت روابط عمومی دانشگاه