ماموریت:

بیانیه رسالت (mission ) دفتر امور بانوان:

 

دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  به منظور تامین ،حفظ و ارتقاء سلامت و توسعه ی علمی و فرهنگی و اخلاق اسلامی زنان تلاش نموده و توسعه آموزش و پرورش در امور بانوان را به عنوان زیرساخت ارائه خدمات بهینه به بانوان در سطوح مختلف  مورد نظر دارد.

این دفتر با همکاری و هم اندیشی اعضاء هیئت علمی و کارکنان شاغل و دانشجویان بستر مناسبی را جهت ارتقاء سطح سلامت جسمی ،روانی ،اجتماعی ،معنوی و مهارت های علمی زنان شاغل ،دانشجویان  و خانواده فراهم می کند.و با توجه به جایگاه دانشگاه در ارائه مطلوبترین خدمات بهداشتی و درمانی ، دفتر امور بانوان در نظر دارد در جهت ایفای نقش بیشتردرجایگاه علمی ، مهارت ها ی معنوی و سایر زمینه ها، توسعه لازم را ایجاد نماید و با استفاده از فن آاوری روز و توسعه ارتباطات و نیز بهره گیری از مشارکت همکاران زن و سایر کارکنان در راستای ارتقاء کمی و کیفی خدمات تلاش نماید.

 

ارزش های دفتر امور بانوان((values:

 

·        توجه خاص به زنان سرپرست خانوار دانشگاه و سایر ارگانها

·        ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات بانوان

·        ایجاد انگیزش کاری بیشتر در بانوان

·        تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی

·        رضایتمندی شغلی کارکنان زن

·        ایجاد امنیت شغلی بین کارکنان زن

·        احترام به قوانین و ضوابط سازمانی

·        ارتقاء وجدان کاری

·        احترام به افراد بدون توجه به قومیت ،طبقه اجتماعی،تفکر و ...

·        ایجاد جو دوستی و همکاری بین کارکنان زن

·        احترام متقابل به اندیشه بانوان

 

فهرست اولویت بندی شده فرصت ها:

    1.     دیدگاه مثبت وزارت متبوع نسبت به دفتر امور بانوان دانشگاه ها

2.     همکاری استانداری و سایر ارگانها با دفتر امور بانوان

3.     تخصیص بودجه تحقیقاتی جهت پژوهش بانوان

4.     وجود آثار تاریخی و تفریحی در استان

5.     همکاری مناسب رسانه های ارتباط جمعی

  

فهرست اولویت بندی شده تهدیدها :

   1.     پایین بودن سطح تحصیلات زنان در استان

2.     بالا بودن آمار آسیب های اجتماعی

3.     بالا بودن رفتارهای پر مخاطره در بانوان استان

4.     بالا بودن رشد جمعیت

5.     عدم حمایت مراجع قانونی در پشتیبانی از برنامه های دفتر امور بانوان

  

فهرست اولویت بندی شده نقاط قوت:

    1.     وجود اعضاء هیئت علمی متخصص و کارآمد زن

2.     وجود فضای فیزیکی مناسب جهت هم اندیشی و گردهمایی

3.     وجود مراکز علمی و آموزشی و پژوهشی

4.     حمایت ریاست محترم دانشگاه از دفتر امور بانوان

5.     دسترسی آسان به سیستم اطلاع رسانی

6.     وجود تحقیقات علمی توسط بانوان

7.     وجود استعدادهای متفاوت در بین زنان شاغل دانشگاه

8.     داشتن فصلنامه مدیریت برتر در دانشگاه

 فهرست اولویت بندی شده نقاط ضعف: 

1.     پایین بودن حقوق زنان شاغل

2.     کمبود انگیزه پرسنلی

3.     کمبود انگیزه در ببن اعضاء هیات علمی جهت شرکت در جلسات هم اندیشی

4.     عدم رعایت انضباط کاری توسط برخی از کارکنان زن

5.     وجود آسیب های اجتماعی در بین کارکنان زن

6.     نداشتن امکانات رفاهی و تفریحی جهت کارکنان زن

7.     عدم همکاری معاونت ها و دانشکده ها با دفتر امور بانوان

8.     تبعیض بین حقوق زنان و مردان شاغل توسط مسئولین دانشگاه

9.     عدم تخصیص بودجه جهت دفتر امور بانوان