مسئول نهاد

ر

حجت الاسلام و المسلمین علی محبی

تحصیلات : سطح چهار حوزه علمیه

معاون نهاد

رسانه جدید
حجت الاسلام والمسلمین علی حیدر سوری

تحصیلات : سطح سه حوزه علمیه

کارشناس ارشد ادیان و مذاهب

مدیر اجرایی

رسانه جدید

احسان قاضی

 

.

مسئول واحد خواهران

رسانه جدید

 

.

.