مسئول نهاد

رسانه جدید

حجت الاسلام و المسلمین جواد افشار نجفی

تحصیلات : سطح سه حوزه علمیه

معاون نهاد

رسانه جدید
حجت الاسلام والمسلمین علی حیدر سوری

تحصیلات : سطح سه حوزه علمیه

کارشناس ارشد ادیان و مذاهب

مدیر اجرایی

رسانه جدید

محمد رضا بیگ رضایی

تحصیلات : مهندسی بهداشت محیط

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

مسئول واحد خواهران

رسانه جدید

زینب نوروزی

تحصیلات : سطح دو حوزه علمیه

.