تماس با ما

 

برای ارتباط با دفتر و قسمت های مختلف نهاد راه های ارتباطی زیر وجود دارند:

 

  • تلفن  

               34274540

               34274541

               34276500

 

  • فکس

              32474541