دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / نهاد رهبری / شورای هم اندیشی استادان ونخبگان

3-شورای هم اندیشی استادان ونخبگان دانشگاهی:     

 

 

آیین نامه اجرایی

طرح هم اندیشی استادان دانشگاهها

 

اگر ما بتوانیم گردهمایی های عمومی از استادان دانشگاه و محققین و پژوهشگران در طول سال داشته باشیم و کسانی از خود این جمع به عنوان سخنران دعوت بشوند و در آن گردهمایی ها مسایل مورد نظرشان را بیان کنند ، این کمک می کند هم در دولت ، هم در مجلس شورای اسلامی ، هم در مجمع تشخیص ، هم در مراتب تصمیم گیری در اجرایی دولتی مثل وزارتخانه ها و غیره .

 

( بخش هایی از بیانات رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با استادان دانشگاهها 3/7/87‌)

 

پیرو منویات مقام معظم رهبری در خصوص تقویت و استفاده بهینه از ظرفیتهای علمی و فرهنگی استادان و نخبگان دانشگاهی و در اجرای مصوبه جلسه 188 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی ، آیین نامه اجرایی طرح هم اندیشی استادان دانشگاهها به شرح ذیل تصویب می گردد.

 

ماده 1- اهداف :

01 زمینه سازی برای خرد ورزی و آزاد اندیشی روشمند استادان دانشگاهها

02 زمینه سازی برای تقویت مشارکت استادان دانشگاهها در فرآیند تصمیم سازی برای نظام و گسترش تعامل مسئولان

2-03 تقویت بینش علمی ، دینی ، انقلابی و تربیتی استادان دانشگاهها

 

ماده 2- ارکان :‌

2-1) شورای سیاست گذاری

2-2) دبیرخانه

2-3) شورای هم اندیشی استادان دانشگاه

2-4) دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه

 

2-1) شورای سیاست گذاری :

الف ) ترکیب اعضاء :

1-     رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ( رئیس شورا )

2-     رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی ( دبیر شورا )

3-     معاونان فرهنگی وزارتین علوم ، تحقیقات ، فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی

4-     رئیس جهاد دانشگاهی

5-     رئیس سازمان بسیج اساتید

6-      دو نفر از دبیران هم اندیشی استادان دانشگاهها

تبصره : شورای سیاستگذاری حسب مورد می تواند از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در جلسات خود دعوت به عمل آورد .

 

ب) وظایف :

1- تدوین سیاست های کلی در جهت تسهیل تصمیم سازی از سوی استادان

2- تعیین خط مشی ها و راهبردهای اجرائی و نحوه تعامل دستگاهها و نهادها با مرکز هم اندیشی استادان

3- ایجاد و تقویت بسترهای حقوقی و قانونی لازم جهت نشست های هم اندیشی

 

2-2) دبیرخانه :‌

محل استقرار دبیرخانه شورای سیاست گذاری " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی "‌‌ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خواهد بود .

 

2-3): شورای هم اندیشی استادان دانشگاه :

این شورا در هر دانشگاه جهت اجرای سیاستهای کلان شورای سیاستگذاری متناسب با نیاز ، موقعیت و ظرفیت آن دانشگاه تشکیل میگردد .

تبصره : ترکیب اعضاء و وظایف این شورا به موجب آیین نامه ای است که از سوی دبیرخانه پیشنهاد و به تصویب شورای سیاستگذاری می رسد .

 

3-4) : دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه :‌

دفتر هم اندیشی استادان هردانشگاه ، دبیرخانه شورای هم اندیشی آن دانشگاه بوده و مطابق آیین نامه مصوب شورای سیاستگذاری ( تبصره 2-3 ) فعالیت خواهد کرد .

 

ماده 3- تشویق ها و امتیازات :‌

دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی موظفند استادان شرکت کننده در این طرح را بر اساس گزارش مرکز هم اندیشی استادان متناسب با نوع و میزان همکاری آنها تشویق نمایند .

تبصره : نحوه تشویق که شامل اختصاص امتیازات علمی پژوهشی صدور گواهینامه های معتبر، و همچنین مزایای مالی می باشد بر اساس آئین نامه ارتقاء و قوانین موجود برای فعالیتهای اعضاء هیات علمی دانشگاه ابلاغی از مراجع ذیصلاح قانونی همجون مجلس شورای اسلامی ، شورایعالی انقلاب فرهنگی و همچنین آئین نامه های ابلاغی از سوی وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد .

 

ماده 4- هزینه ها و منابع مالی :

هزینه های برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های مرکز هم اندیشی به صورت سالانه توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برآورد و تخصیص می یابد .

تبصره 1: هر یک از دستگاهها و نهادهای متعامل با مرکز ، متناسب با نوع و حجم برنامه های مشترک ، بر اساس تفاهم نامه با مرکز هم اندیشی هزینه های مربوط به خود را تامین خواهند کرد .

تبصره 2 : امکانات و منابع لازم جهت فعالیت دفاتر هم اندیشی استادان هر دانشگاه ، از طرف همان دانشگاه تامین می گردد .

آیین نامه اجرایی شورای هم اندیشی استادان دانشگاهها در 4 ماده و 6 تبصره در جلسه 192 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی مورخه 11/12/88 تصویب گردید .

 

 

 

 

"‌بسمه تعالی "

 

سیاست های کلی و راهبردهای اجرایی

شورای سیاست گذاری هم اندیشی استادان دانشگاه ها

 

در اجرای بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی ، طرح هم اندیشی استادان دانشگاه ها ، مصوب جلسه 192 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، سیاست های کلی و راهبردهای اجرایی شورای سیاست گذاری هم اندیشی استادان در دانشگاه ها به شرح ذیل اعلام می گردد :

 

سیاست های کلی :

1-     حرکت در مسیر مصالح و سیاست کلی نظام اسلامی و پیگری مطالبات رهبری از استادان دانشگاه ها

2-     ترویج اصول اخلاق علمی و آداب نقد و مباحثه جمعی در جهت احیای تمدن بزرگ اسلامی و ایرانی

3-   ترویج آزاد اندیشی و خرد ورزی در فضای فکری و فرهنگی دانشگاه ها بر اساس رهنمودهای راهبردی حضرت امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی )

4-     تکریم استادان دانشگاهی از رهگذر استفاده از دانش و تخصص آنان

5-   ایجاد و تقویت بسترهای حقوقی لازم برای فرآیند تصمیم سازی استادان برای مدیران و مسئولان نظام در تدوین و تنظیم سیاست ها و برنامه های کلان نظام

6-      اهتمام به استفاده از دانش ، تخصص و دیدگاههای کارشناسی همه استادان دانشگاه ها و جلب مشارکت آنان برای تصمیم سازی برای نظام

7-     پرهیز از سیاست زدگی و عدم ورود به مباحث جناحی

8-     ارتقای معارف دینی و بینش انقلابی استادان دانشگاه ها

9-     تغییر نگاه استادان نسبت به فعالیت های فرهنگی به عنوان یک فعالیت حرفه ای و تخصصی ارزشمند

10- زمینه سازی برای ارتباط و تعامل سازنده میان مدیران نظام و استادان دانشگاه ها

11- زمینه سازی و تلاش برای احیای نقش تربیتی استادان و استفاده از ظرفیتهای دینی و فرهنگی استادان در دانشگاه

12- ارائه مشورت های فکری به دستگاه ها و پرهیز از دخالت در امور اجرایی و مدیریتی آن ها

 

راهبردهای اجرایی و نحوه تعامل با دستگاه ها

1-   نیازسنجی از سازمان ها و برنامه ریزی تعامل میان استادان عضو کارگاههای تخصصی دبیرخانه و مدیران دستگاه ها براساس تفاهم نامه های اجرایی

2-     تامین آزادی های فکری ، سیاسی و اجتماعی جهت مشارکت هر چه بیشتر استادان در تصمیم سازی برای مدیران نظام

3-     تشکیل جلسات مشترک میان مسئولان دستگاه ها و استادان دانشگاه ها

4-   برگزاری همایش ها و هم اندیشی های محلی ، منطقه ای ، ملی و بین المللی در موضوعات و مسایل کلان دستگاه ها و سازمان های ذیربط به منظور ارایه تحلیل و راهکارها

5-     برگزاری کرسی های آزاد اندیشی استادان

6-      برگزاری نشست های نقد و نظر و انتشار مطالبی با محوریت آداب و فرهنگ نقد و نقد پذیری و خرد ورزی

7-     تدوین نظام جامع تربیتی دانشگاه با محوریت نقش تربیتی استادان

8-     تشکیل کارگروه تبیین و پیگیری مطالبات رهبری از استادان دانشگاه ها

9-     طراحی و برنامه ریزی دوره های معرفت افزایی در قالب کارگاه ها و اردوها و فرصت های مطالعاتی

10-   

 

 

 

آئین نامه اجرائی شورای هم اندیشی استادان دانشگاه

 

ماده 1 :

در اجرای تبصره بند 3 ماده 2 " آئین نامه اجرایی طرح هم اندیشی استادان دانشگاه ها ، مصوب جلسه 192شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی ( مورخه 11/12/88) در کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تاسیس شده است ، " شورای هم اندیشی استادان دانشگاه " تشکیل می گردد .

تبصره :‌ در ادامه این آئین نامه منظور از دبیرخانه مرکزی ، " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی " و منظور از شورا " شورای هم اندیشی استادان دانشگاه " می باشد .

 

ماده 2 :

ترکیب اعضاء شورا :‌

1-      رئیس دانشگاه

2-      مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ( رئیس شورا )

3-      معاون فرهنگی دانشگاه

4-      یکی از معاونین آموزشی یا پژوهشی به انتخاب رئیس دانشگاه

5-      مسوول بسیج اساتید

6-      دبیر شورای هم اندیشی ( به پیشنهاد مسوول نهاد و انتخاب توسط شورای هم اندیشی )

7-      سه تن از اعضاء هیات علمی به پیشنهاد دبیر و تائید اکثریت اعضاء شورا ( بندهای 5-1) که به مدت 2 سال انتخاب می شوند .

 

 

 ماده 3 :

وظایف شورای هم اندیشی استادان دانشگاه :

1-      بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی دفتر هم اندیشی دانشگاه

2-      تصویب اولویت های موضوعی نشستهای هم اندیشی جهت برگزاری در دانشگاه

3-      طراحی و برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت علمی کارشناسی استادان جهت تصمیم سازی برای سطوح مختلف در مدیریت کشور

4-      سیاستگذاری ، برنامه ریزی و حمایت از ایفای نقش تربیتی استادان

5-      طراحی و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و معرفتی ویژه استادان

6-      ایجاد تمهیدات و حمایت از برگزاری کرسی های آزاد اندیشی ، نقد و مناظره

7-      پیگیری و اجرای مصوبات و سیاستهای دبیرخانه مرکزی

8-      نظارت و ارزیابی فعالیت های دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه

9-      بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالیانه پیشنهادی دفتر هم اندیشی

 

ماده 4 :

جلسات شورا :‌

جلسات شورای هم اندیشی دانشگاه حداقل هر دو ماه یکبار و جلسات فوق العاده با تقاضای دبیر یا حداقل 2 نفر از اعضاء و هماهنگی با رئیس شورا برگزار می گردد .

تبصره : دبیر می تواند حسب موضوعات جلسه از سایر مسوولان دانشگاه یا نهادهای فرهنگی دانشگاه ، جهاد دانشگاهی و 000 و یا شخصیتها و مسوولان محلی ( امام جمعه ، استاندار ، فرماندار ، شهردار ، مدیران کل و 000 ) جهت حضور در شورا بدون حق رای دعوت بعمل آورد .

 

 

ماده 5 :

انتخاب دبیر شورا :

دبیر شورای هم اندیشی از میان اعضای هیئت علمی واجد شرایط ماده 6 به پیشنهاد مسوول نهاد ، توسط شورای هم اندیشی دانشگاه انتخاب و به دبیرخانه مرکزی معرفی می گردد ، حکم دبیر پس از تائید دبیرخانه مرکزی توسط رئیس شورا صادر می شود .

 

ماده 6 :

شرایط دبیر شورای هم اندیشی :

1-      اعتقاد و التزام عملی به اسلام ، ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2-      برخوردار از حسن سابقه و حسن شهرت و حس مسئولیت پذیری و دغدغه های فرهنگی دینی

3-      برخوردار از نفوذ کلام و مهارت تعامل و ارتباط با استادان

4-      توانمند در برگزاری و مدیریت جلسات هم اندیشی

5-      برخوردار از رتبه علمی بالاتر از حد میانگین اعضای هیئت علمی

6-      آشنا نسبت به جریانات و تحولات فرهنگی و اجتماعی

7-      عدم اشتهار به فعالیت در اجزاب و گروههای سیاسی

تبصره : در راستای بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت عموم استادان در رشته ها و گرایشهای تخصصی موجود لازم است دبیر شورای هم اندیشی از امیان استادان غیر گروه معارف انتخاب گردد .

 

ماده 7 :

وظایف دبیر شورای هم اندیشی دانشگاه :

1-      تشکیل جلسات مستمر شورای هم اندیشی دانشگاه به منظور بررسی و تصویب طرح ها و موضوعات پیشنهادی

2-      ارائه طرح ها و برنامه های متنوع فرهنگی ویژه استادان به شورای هم اندیشی

3-      پیگیری و اجرای بخشنامه ها ، مصوبات و دستور العمل های دبیرخانه مرکزی و گزارش

4-                                                                                                            

5-      پیگیری مصوبات شورای هم اندیشی دانشگاه

6-      جمع بندی و تنظیم دیدگاهها و پیشنهادهای استادان دانشگاه ها و ارسال آنها به دبیرخانه مرکزی

7-      شناسایی چهره های برتر دانشگاه در زمینه های مختلف و بهره گیری از تخصص آنها در نشست های هم اندیشی و فعالیت های فرهنگی

8-      تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه فعالیت های دفتر هم اندیشی دانشگاه جهت تصویب در شورا

 

ماده 8 :

این آئین نامه در 8 ماده و 3 تبصره در دومین جلسه شورای سیاستگذاری هم اندیشی استادان در تاریخ 14/4/89  به تصویب رسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"بسمه تعالی "

 

آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای سیاستگذاری هم اندیشی استادان دانشگاهها

 

ماده 1 :

در راستای اجرای تبصره 1 بند 2 ماده 2 ، آئین نامه اجرایی شورای هم اندیشی استادان دانشگاه ها ، مصوب جلسه

 

هم اندیشی استادان دانشگاه ها در مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقـام معظـم رهبـری در دانشگـاه ها تشکیل می گردد .

تبصره : در ادامه این آئین نامه منظور از شورای سیاستگذاری " شورای سیاستگذاری هم اندیشی استادان دانشگاهها " و منظور از دبیرخانه " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی " می باشد .

 

ماده 2 :

وظایف دبیرخانه :

2-1 تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری

2-2 ابلاغ مصوبات و سیاستهای شورای سیاستگذاری به دفاتر هم اندیشی استادان در دانشگاه ها و پیگیری اجرای آنها

2-3- نظارت بر تشکیل شورای هم اندیشی دانشگاهها و تهیه و ابلاغ دستور العمل ها و بخشنامه های لازم

2-4- ارتباط و تعامل با سازمانها و نهادهای مرتبط در فرآیند هم اندیشی ها

2-5- تشکیل کارگروههای تخصصی در موضوعات مختلف و نظارت بر فعالیت آنها

2-6- نظارت بر تدوین و انتشار محصولات دفاتر هم اندیشی و کارگروههای تخصصی

2-7- حمایت و پشتیبانی ستادی و تقویت بسترهای حقوقی برای فعالیت دفاتر هم اندیشی

2-8- تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه دبیرخانه به شورای سیاستگذاری جهت تصویب

2-9- گزارش فعالیتهای 6 ماهه به شورای سیاستگذاری

 

 

جهت حضور در جلسات شورای سیاستگذاری کارگروههای تخصصی خود دعوت به عمل آورد .

 

ماده 3 :

ساختار تشکیلاتی دبیرخانه :

ارکان اصلی ساختار دبیرخانه عبارتند از :‌

الف ) مسوول دبیرخانه ( دبیر شورای سیاستگذاری )

ب ) معاونت مطالعات و برنامه های راهبردی

ج ) معاونت ارتباطات و هماهنگی دفاتر هم اندیشی

تبصره : ساختار تشکیلاتی زیر مجموعه  معاونت ها با تصویب مسئول دبیرخانه تعیین می گردد .

 

ماده 4 :

مسوول دبیرخانه :

رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری مسئوولیت اداره دبیرخانه را بر عهده خواهد داشت .

 

 

 

ماده 5 :

وظایف مسوول دبیرخانه :

1-      مدیریت دبیرخانه و نظارت بر حسن انجام امور در چارچوب مقررات و آئین نامه ها

2-      ابلاغ و پیگیری مصوبات و سیاست های اعلام شده از سوی شورای سیاست گذاری

3-      انجام مکاتبات رسمی و امضای نامه ها و اسناد مالی

4-      عزل و نصب معاونین و کارکنان دبیرخانه

5-      نظارت بر عملکرد دفاتر و شوراهای هم اندیشی استادان در دانشگاه ها

6-      اخذ تدابیر لازم از شورای سیاستگذاری

7-      ارائه گزارش فعالیت ها به شورای سیاستگذاری

 

ماده 6 :

وظایف معاونت ها :

1-6- وظایف معاونت مطالعات و برنامه های راهبردی

الف ) تشکیل کارگروههای تخصصی در موضوعات مختلف بر اساس نیازهای دستگاهها و تخصص های استادان

ب ) ارتباط و تعامل با دستگاهها و نهادهای مرتبط با کارگروهها

ج) نظارت بر تدوین و انتشار محصولات دفاتر هم اندیشی و کارگروههای تخصصی

2-6- وظایف معاونت ارتباطات و هماهنگی دفاتر هم اندیشی

الف) ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت شورا ها و دفاتر هم اندیشی دانشگاه ها

ب ) برنامه ریزی و حمایت از فعالیت های فرهنگ و تربیتی ویژه استادان

ج ) ایجاد تمهیدات و تلاش برای ارتقاء معرفت دینی استادان

د) ارزیابی فعالیت ها و تهیه گزارش جامع از فعالیت های 6 ماهه دفاتر هم اندیشی استادان

 

ماده 7 :

        این آئین نامه در 7 ماده و 3 تبصره در اولین جلسه " شورای سیاستگذاری هم اندیشی استادان دانشگاه ها " در تاریخ 31/3/89       به تصویب رسید .

 

 

 

        سایت اختصاصی هم اندیشی استادان ونخبگان دانشگاهی : 

 

 

 

                                                                           www.hamandishi.net