اخبار

عصاره آبی گیاه اُشَق (با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم) در درمان زخم معده موثر واقع شد

عصاره آبی گیاه اُشَق (با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم) در درمان زخم معده موثر واقع شد

 

یک طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشان دادعصاره آبی گیاه اشق (با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم) در درمان زخم معده موثر است.

بر پایه نتایج طرح تحقیقاتی " ارزیابی اثر محافظتی عصاره آبی گیاه اُشَق (Dorema ammoniacum D. Don) در مدل حیوانی در درمان اولسر پپتیک " که توسط دکتر سمیرا شیرویی با همکاری دکتر محمد حسین فرزایی و دکتر مهسا هواسی پور در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه انجام شد مشخص گردید عصاره آبی گیاه اشق در درمان زخم معده موثر است.

نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که بـا استفاده از عصـاره اُشَق مـی تـوان رونـد بهبـود زخم معده را تســریع نمــود.

لازم به ذکر است از آنجایی که اثر درمانی عصاره در دوزهای 500 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم تفاوت چشمگیری نسبت به دوز 250 میلی گرم بر کیلوگرم آنها داشته و از طرفی دیگر اثر درمانی دوز 500 نیز در مقایسه با رانیتیدین قابل قبول می باشد، مصرف دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به 1000 میلی گرم به دلیل اثرات نامطلوب احتمالی (در اثر افزایش دوز) توصیه می گردد.

گفتنی است در دسترس بودن آسـان، تهیـه ارزان قیمـت، بـوی مطبوع و تأثیر مثبـت آن در تسـریع رونـد بهبـودی زخم معده از ویژگی هـای مثبـت آن بـوده و نقطـه قوت این گیاه دارویی بشمار می آید.

شایان ذکر است با توجه به مرور مقالات در دسترس به نظـر مـی رسـد ایـن مطالعـه، اولین مورد بررسی تأثیر عصاره اُشَق بـر رونـد ترمیم زخم معده باشد.

 

۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۲۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید