اخبار

مزایده فروش یک دستگاه ups 300 kva دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه درنظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه ups 300 kva خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) و با شماره ثبت 1003000262000002 به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
1) زمان انتشار در سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه به تاریخ 9/3/1403 می باشد.
2) مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده : ساعت 19 روز دو شنبه تاریخ 21/3/1403 می باشد.
3) تاریخ بازدید : از تاریخ 12/3/1403 لغایت 2/4/1403 از ساعت 8 صبح لغایت 13 عصر می باشد.
4) مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : تا ساعت 15 روز شنبه تاریخ 2/4/1403 می باشد.
5) زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 3/4/1403 می باشد.
6)محل بازگشایی پیشنهادات واصله در محل کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان شماره یک(مرکزی)،طبقه اول،دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی می باشد.
7) اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه : کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی _ ساختمان مرکزی-امور قراردادها-شماره تماس=38375161-083
8) سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 4001084207147658 با شماره شبا IR790100004001084207147658 و با شناسه واریز 944124800114000275950110000311 بنام بانک مرکزی کرمانشاه بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.
9) محل تحویل پاکت( الف)کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان مرکزی،طبقه سوم،دبیرخانه محرمانه می باشد.
10)ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
10-1)برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)،ارسال پیشنهاد قیمت،بازگشایی پاکات،اعلام به برنده و...در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
10-2)پیشنهاد می گردد مزایده گران قبل از ارائه پیشنهاد از دستگاه موضوع مزایده به آدرس کرمانشاه، سرخه لیژه –بلوار پرستار انبار تجهیزات پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بازدید بعمل آورند.
10-3)علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت(www.setadiran.ir)بخش"ثبت نام/پروفایل مزایده گر"موجود می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه


۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۲:۲۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید