اخبار

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ای خرید ،حمل ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور پروژه 32 تختخوابی شهرستان ثلاث باباجانی


دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ،حمل ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور پروژه 32 تختخوابی شهرستان ثلاث باباجانی خود را با شماره ثبت 2003000262000009از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 30/3/1403 می باشد.
1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 7/4/1403 می باشد.
2) مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 19/4/1403 می باشد.
3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ 20/4/1403 می باشد.
4) اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه : بلوار شهید بهشتی –ساختمان مرکزی (تلفن:38375161-083 )می باشد.
5) سپرده شرکت در مناقصه معادل 000/000/000/5 ریال (پنج میلیارد ریال) توسط فروشنده بصورت ضمانت نامه معتبربانکی بدون قید وشرط و یا واریز نقدی وجه مذکور مذکور به حساب شماره 4001084207147658 با شناسه واریز 993124800214000275950110000311 همچنین با شماره شبای IR790100004001084207147658 بنام بانک مرکزی کرمانشاه بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.
6) محل تحویل پاکت( الف )کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان مرکزی،طبقه سوم،دبیرخانه محرمانه می باشد.
7) محل بازگشایی پیشنهادات واصله درمحل کرمانشاه،بلوارشهید بهشتی،ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی ،طبقه اول ،دفتر مدیریت پشتیبانی واموررفاهی می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه


۳ تیر ۱۴۰۳ ۰۷:۵۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید