تماس با ما

آدرس : کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، طبقه زیرین مدیریت امور بین الملل دانشگاه، مدیریت سازمانهای مردم نهاد و خیّرین سلامت، کدپستی:6715847141

تلفن  :    38361652-083 

            083-38361658

پست الکترونیک (email): mosharekat.kermanshah@gmail.com