کارشناسان ستاد شاهد و ایثارگر

 :arrow_backward:

عباس محمدی پور

جانشین دبیر ستاد

38358973

بلوار شهید بهشتی- ستاد مرکزی دانشگاه طبقه سوم شاخه سوم

 :arrow_backward:

مریم کریمی

کارشناس امور دانشجویی

38358973

بلوار شهید بهشتی- ستاد مرکزی دانشگاه طبقه سوم شاخه سوم

 :arrow_backward:

کیومرث کرم سیما

کارشناس پرسنلی

38247720

بلوار شهید بهشتی- سراه 22 بهمن روبروی دفتر نماینده ولی فقیه در کرمانشاه

 :arrow_backward:

علی اکبر آزادی

کارشناس اسناد

38247720

بلوار شهید بهشتی- سراه 22 بهمن روبروی دفتر نماینده ولی فقیه در کرمانشاه

 :arrow_backward:

یوسف عبدالهی

کارشناس پرسنلی

38247720

بلوار شهید بهشتی- سراه 22 بهمن روبروی دفتر نماینده ولی فقیه در کرمانشاه