امام خمینی

  

هر چه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.    

امام خمینی(ره)

امام خمینی