تصمیم گیری و مشارکت الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بعنوان زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمام مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را که مربوط به خدمات مشتریان خود می باشد را پیش از ابلاغ به مدت دو هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و نظرات و پیشنهادات سازنده مردمی را دریافت می دارد.