تصمیم گیری و مشارکت الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بعنوان زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمام مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را که مربوط به خدمات مشتریان خود می باشد را پیش از ابلاغ به مدت دو هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و نظرات و پیشنهادات سازنده مردمی را دریافت می دارد.

کاربر گرامی لطفا در صورت اعلام مقررات، بخشنامه و یا دستورالعملی در این قسمت، میزان رضایتمندی خود را از طریق فرم ارزیابی زیر اعلام فرمایید.

موضوع :تجزیه و تحلیل فرآیند سرمایه گذاری به انضمام دستورالعمل اجرایی و بهبود آن در راستای بهبود فضای کسب و کار

فرم رضایتمندی تصمیم گیری و مشارکت الکترونیک

کاربر گرامی لطفا میزان رضایتمندی خود را درباره موضوع عنوان شده بالا اعلام فرمایید.