سه شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۵, ۱۰:۳۰
جستجو
 
Email

 e-mail

ریاست دانشگاه: آقای دکتر حسین کریم

دکتر حسین کریم
 

 

 

 

 

تماس بادفتر ریاست

آدرس پست الکترونیک      :  riasat@kums.ac.ir

شماره تماس دفتر ریاست:   83544343- 83559253

CV دکتر کریم