سه شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۵, ۱۰:۳۱
جستجو
 
Email

 e-mail

صفحه نخست

دوره آموزشی

درباره دانشگاه

پورتال کتابخانه مرکزی

حوزه ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه

دفتر ریاست

سرپرست دفتر ریاست

همکاران

شرح وظایف

دبیرخانه ریاست

اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات

بازرسی

فرمهای الکترونیکی شکایات

ارسال شکایات ازطریق ایمیل

پیگیری فرم های ارسالی

اداره امور حقوقی

اعتبار بخشی

برنامه ریزی

حراست دانشگاه

دفتر امور بانوان

ماموریت

دورنما

اهداف و فعالیت ها

اخبار

گالری

تماس با ما

سایت های مرتبط

سخنان ناب

نشست ها

دفتر کارآفرینی و اشتغال

راهنمایی فرآیند صدور مجوزهای سرمایه گذاری

روابط عمومی

روابط عمومی ها چه می کنند

ستاد امور شاهد و ایثارگر

معرفی

وظایف و مسئولیتها

قوانین ومقررات

مسئول هماهنگی امور ایثارگران

عملکرد سالیانه

عملکرد سال 84
عملکرد سال 85
عملکرد سال 86

شورای اخلاق حرفه ای

گروه کوهنوردی دانشگاه

مشارکت های عمومی و خصوصی

هسته گزینش

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

دبیرخانه هیأت جذب

کارکنان

شرح وظایف

فرآیند

آیین نامه ها

فراخوان

لیست نخبگان

تماس با ما

هیأت رئیسه

هیأت ممیزه

مشاورین ریاست

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

اهداف تشکیل شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها

وظایف شورا

آیین نامه نظام پیشنهادات

عناوین پیشنهادات واصله

روش ارائه پیشنهاد

مراحل اجرایی پذیرش و بررسی پیشنهادها

پژوهش

شیوه تعیین امتیاز و پرداخت پاداش پیشنهادها

اعضاء شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه

اخبار

تجربیات ثبت شده از پیشنهادات

پژوهش

آموزش

اسناد بالادستی

منشور اخلاقی دانشگاه

هیات امناء

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

درباره نهاد

مسوول نهاد

شورای هم اندیشی استادان ونخبگان

ستادها وجشنواره های فرهنگی

کانونهای دانشجویی

دفاتر تابعه

ارتباط با مدیریت امور دفاتر نهاد رهبری

اخبار

معاونت ها

معاونت آموزشی

معاونت اجتماعی

معاونت بهداشتی

معاونت تحقیقات و فن آوری

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت فرهنگی و دانشجویی

معاونت درمان

معاونت غذا ودارو

دانشکده ها

دانشکده بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پزشکی

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده داروسازی

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده پرستاری سنقر

پردیس خودگردان دانشگاه

مراکز تحقیقات

مراکز تحقیقاتی مصوب قطعی

مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی

مرکز تحقیقات اختلالات خواب

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت

مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو

مرکز تحقیقات علوم دارویی

عوامل خطر سرطان های دستگاه گوارش

مرکز تحقیقات سلامت روغن ها و چربی ها

مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی

مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت

مرکز تحقیقات هپاتیت های ویروسی

واحد توسعه تحقیقات بالینی

بیمارستان های کرمانشاه

بیمارستان امام خمینی(ره)

بیمارستان امام رضا (ع)

بیمارستان امام علی (ع)

بیمارستان دکتر محمدکرمانشاهی

بیمارستان فارابی

بیمارستان طالقانی

بیمارستان معتضدی

بیمارستان های شهرستان های کرمانشاه

بیمارستان امام خمینی(ره) اسلام آباد غرب

بیمارستان قدس پاوه

بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود

بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصر شیرین

بیمارستان شهید دکتر چمران کنگاور

بیمارستان شهداء هرسین

شبکه های بهداشت و درمان

مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

شبکه بهداشت ودرمان اسلام آباد غرب

شبکه بهداشت ودرمان پاوه

شبکه بهداشت و درمان جوانرود

شبکه بهداشت ودرمان روانسر

شبکه بهداشت ودرمان ثلاث باباجانی)

شبکه بهداشت و درمان سنقر

شبکه بهداشت ودرمان صحنه

شبکه بهداشت ودرمان کنگاور

شبکه بهداشت و درمان هرسین

شبکه بهداشت ودرمان سرپل ذهاب

شبکه بهداشت و درمان گیلانغرب

شبکه بهداشت و درمان قصرشیرین

شبکه بهداشت و درمان دالاهو

آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

سایر مراکز مرتبط

نقشه جامع سلامت

مجمع خیرین استان

اساسنامه

خیرین سلامت استان کرمانشاه

اسامی هیئت امناء مجمع کرمانشاه

آشنایی با خیرین سلامت

اتاق رسانه

انجمن های خیر سلامت استان

شماره حساب بانکی

مرکز قرآن و عترت

مدارس وابسته به دانشگاه

انتشارات

مجله های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اداره انتشارات

هیئت علمی

تماس با ما

نقشه سایت

لینک های مفید

دانشگاههای علوم پزشکی کشور

پارک علم و فناوری استان

سایتهای مرتبط با پزشکی

پزوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

دانشگاههای کرمانشاه

عموم

اطلاعیه

اعتبار بخشی موسسه

عملکرد مراکز سال 94

عملکرد 93

عملکرد 94

برنامه استراتژیک

آیین نامه ها، قوانین و مقررات

شورای سیاستگذاری

برنامه عملیاتی معاونت ها

برنامه عملیاتی دانشکده ها

برنامه عملیاتی بیمارستان ها

برنامه عملیاتی شبکه های بهداشت و درمان ها

فهرست زیرپورتالها
http://kums.ac.ir
http://paramedical-school.kums.ac.ir
http://sm.kums.ac.ir
http://psrc.kums.ac.ir
http://ecome.kums.ac.ir
http://RCEDH.kums.ac.ir
http://nirc.kums.ac.ir
http://tic.kums.ac.ir
http://kso.kums.ac.ir
http://2mss.kums.ac.ir
http://basijmed.kums.ac.ir
http://nursings.kums.ac.ir
http://hse.kums.ac.ir
http://htc.kums.ac.ir
http://edc.kums.ac.ir
http://hehp.kums.ac.ir
http://harsinhosp.kums.ac.ir
http://javanroudhosp.kums.ac.ir
http://src.kums.ac.ir
http://ghshhosp.kums.ac.ir
http://kangavarhosp.kums.ac.ir
http://isarteb.kums.ac.ir
http://islamabadhosp.kums.ac.ir
http://saprc.kums.ac.ir
http://klhrc.kums.ac.ir
http://crc.kums.ac.ir
http://mitc.kums.ac.ir
http://cme.kums.ac.ir
http://sdrc.kums.ac.ir
http://legal.kums.ac.ir
http://pavehhosp.kums.ac.ir
http://vc-social.kums.ac.ir
http://r3e.kums.ac.ir
http://szahabhos.kums.ac.ir
http://csl.kums.ac.ir
http://sitz.kums.ac.ir
http://rcof.kums.ac.ir
http://sci.kums.ac.ir
http://et.kums.ac.ir
http://kcr.kums.ac.ir
http://pec.kums.ac.ir
http://ksha.kums.ac.ir
http://itsa.kums.ac.ir
http://it.kums.ac.ir
http://emergencycenter.kums.ac.ir
http://drkermanshahi.kums.ac.ir
http://inspection.kums.ac.ir
http://ebm.kums.ac.ir
http://vc-research.kums.ac.ir
http://imamali.kums.ac.ir
http://motazedi.kums.ac.ir
http://sdh.kums.ac.ir
http://imamkhomaini.kums.ac.ir
http://vc-trethment.kums.ac.ir
http://intelectual-property.kums.ac.ir
http://vc-adminstration.kums.ac.ir
http://taleghani.kums.ac.ir
http://khc.kums.ac.ir
http://hygiene-school.kums.ac.ir
http://cbpr.kums.ac.ir
http://vc-education.kums.ac.ir
http://vc-students.kums.ac.ir
http://ehc.kums.ac.ir
http://vc-health.kums.ac.ir
http://vc-food-drug.kums.ac.ir
http://farabi.kums.ac.ir
http://shahidfahmideh.kums.ac.ir
http://pharmacy-school.kums.ac.ir
http://nursing-school.kums.ac.ir
http://islamabad.kums.ac.ir
http://paveh.kums.ac.ir
http://javanrood.kums.ac.ir
http://ravansar.kums.ac.ir
http://hpyp.kums.ac.ir
http://salas.kums.ac.ir
http://dalahoo.kums.ac.ir
http://ncc.kums.ac.ir
http://gilangharb.kums.ac.ir
http://qasrshirin.kums.ac.ir
http://haze.kums.ac.ir
http://centerlibrary.kums.ac.ir
http://firc.kums.ac.ir
http://webda.kums.ac.ir
http://src.congress.kums.ac.ir
http://wms.kums.ac.ir
http://ic.kums.ac.ir
http://songhor.kums.ac.ir
http://sahneh.kums.ac.ir
http://sarpolzahab.kums.ac.ir
http://harsin.kums.ac.ir
http://htf.kums.ac.ir
http://namc.kums.ac.ir
http://kangavar.kums.ac.ir
http://imamreza.kums.ac.ir
http://dentistry-school.kums.ac.ir
http://medicine-school.kums.ac.ir
http://ncni.kums.ac.ir
http://bme.kums.ac.ir
http://pr.kums.ac.ir
http://nanomed.kums.ac.ir
http://rhazescenter.kums.ac.ir
http://womenhealth.kums.ac.ir