تعداد بازدیدکنندگان

۸۸ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۷ تیر ۱۳۹۷
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۲۷ ۲,۱۲۴   کاربر ۲,۸۸۳   صفحه
۰۴/۲۶ ۴,۳۴۷   کاربر ۵,۷۶۴   صفحه
۰۴/۲۵ ۴,۹۰۱   کاربر ۶,۹۹۳   صفحه
۰۴/۲۴ ۵,۰۰۷   کاربر ۷,۳۵۴   صفحه
۰۴/۲۳ ۵,۴۱۰   کاربر ۷,۹۰۰   صفحه
۰۴/۲۲ ۲,۶۶۸   کاربر ۳,۳۴۸   صفحه
۰۴/۲۱ ۳,۲۵۷   کاربر ۴,۳۲۰   صفحه
۰۴/۲۰ ۴,۰۹۲   کاربر ۵,۴۹۹   صفحه
۰۴/۱۹ ۴,۳۰۸   کاربر ۵,۸۶۴   صفحه
۰۴/۱۸ ۳,۲۱۲   کاربر ۴,۱۵۵   صفحه
۰۴/۱۷ ۵,۲۹۰   کاربر ۷,۲۹۱   صفحه
۰۴/۱۶ ۵,۲۶۸   کاربر ۷,۲۱۷   صفحه
۰۴/۱۵ ۲,۵۵۸   کاربر ۳,۳۲۱   صفحه
۰۴/۱۴ ۳,۳۶۶   کاربر ۴,۴۸۶   صفحه
۰۴/۱۳ ۴,۹۲۸   کاربر ۶,۷۸۱   صفحه
۰۴/۱۲ ۳,۹۷۴   کاربر ۵,۳۷۹   صفحه
۰۴/۱۱ ۴,۱۴۵   کاربر ۵,۷۲۳   صفحه
۰۴/۱۰ ۳,۴۲۵   کاربر ۴,۶۴۶   صفحه
۰۴/۰۹ ۴,۰۹۷   کاربر ۵,۶۵۳   صفحه
۰۴/۰۸ ۱,۹۹۹   کاربر ۲,۵۷۵   صفحه
۰۴/۰۷ ۲,۹۰۲   کاربر ۴,۰۳۰   صفحه
۰۴/۰۶ ۳,۵۴۲   کاربر ۴,۵۸۹   صفحه
۰۴/۰۵ ۲,۹۴۵   کاربر ۳,۸۴۸   صفحه
۰۴/۰۴ ۲,۶۱۹   کاربر ۳,۵۵۹   صفحه
۰۴/۰۳ ۲,۸۱۹   کاربر ۳,۸۰۷   صفحه
۰۴/۰۲ ۲,۸۷۰   کاربر ۳,۹۱۲   صفحه
۰۴/۰۱ ۱,۶۸۵   کاربر ۲,۵۳۲   صفحه
۰۳/۳۱ ۲,۰۴۹   کاربر ۲,۷۶۹   صفحه
۰۳/۳۰ ۲,۸۲۲   کاربر ۴,۰۰۷   صفحه
۰۳/۲۹ ۲,۶۴۶   کاربر ۳,۶۹۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۸۴,۷۷۲ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۴۳,۴۳۴ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۶۲,۳۵۶ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۱۳,۹۵۵ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۳,۵۳۸ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۹۷,۸۸۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۰۶,۰۰۸ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۹۴,۵۹۴ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۹۰,۱۹۴ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸۵۶,۲۲۱ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۹۵۳,۳۸۹ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۰۰۷,۴۸۴ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹۵۶,۷۳۶ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۹۰,۹۴۶ ۸ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۲۲,۴۲۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۰۷,۷۹۹ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۶۴,۰۴۷ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۷۶,۱۰۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۸۴,۶۲۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۸۵,۶۹۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۷۹,۹۰۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۸۲,۷۵۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵۰۴,۰۱۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۸۵,۷۵۳ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۲۵۲,۴۱۲ ۴۷ %
ZZZ
ZZZ
۴,۷۶۷,۱۲۲ ۲۷ %
USA
USA
۱,۴۸۴,۷۰۶ ۹ %
EU
EU
۷۷۸,۸۲۶ ۴ %
DEU
DEU
۴۷۱,۱۵۶ ۳ %
CHN
CHN
۲۵۸,۸۹۷ ۱ %
UKR
UKR
۲۲۱,۲۵۸ ۱ %
RUS
RUS
۲۰۷,۷۸۸ ۱ %
FRA
FRA
۱۸۱,۰۶۳ ۱ %
JPN
JPN
۱۷۴,۳۸۹ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
GBR
GBR
۱۳۲,۸۹۶ ۱ %
ROM
ROM
۱۲۶,۸۸۴ ۱ %
NOR
NOR
۵۰,۲۰۸ ۰ %
CAN
CAN
۳۱,۵۰۵ ۰ %
POL
POL
۲۷,۶۸۴ ۰ %
KOR
KOR
۲۵,۶۰۵ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۹۰۲ ۰ %
NLD
NLD
۱۸,۰۴۵ ۰ %
ITA
ITA
۱۶,۶۲۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲,۱۸۲,۲۵۰ ۳۳ %
Firefox
Firefox
۱,۱۸۶,۲۴۰ ۱۸ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۳۱,۷۷۰ ۱۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۶۵۳,۸۱۷ ۱۰ %
Mozilla
Mozilla
۵۴۵,۹۹۰ ۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۵۶,۲۰۳ ۵ %
Safari
Safari
۳۲۲,۰۲۹ ۵ %
Other
Other
۲۳۳,۲۳۱ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۵۳,۰۷۰ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۲۶,۸۹۰ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۵,۹۳۲ ۱ %
Opera
Opera
۶۵,۹۵۹ ۱ %
Edge
Edge
۸,۳۸۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲,۰۶۱,۸۰۴ ۳۱ %
XP ۱,۱۱۳,۱۵۰ ۱۷ %
Windows 2003 ۱,۰۸۷,۴۹۲ ۱۷ %
Linux ۱,۰۵۹,۵۶۳ ۱۶ %
Other ۶۹۷,۰۹۸ ۱۱ %
iOS ۲۰۹,۷۸۲ ۳ %
Android ۱۴۴,۶۰۹ ۲ %
Windows 8 ۸۲,۱۶۶ ۱ %
Windows 10 ۸۰,۱۵۷ ۱ %
Vista ۳۲,۸۳۳ ۰ %
FreeBSD ۷۵ ۰ %
WebOS ۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۶۳,۳۴۹
www.kums.ac.ir ۶۰,۵۴۸
kums ۴۹,۶۸۶
kums.ac.ir ۴۲,۲۶۱
علوم پزشکی کرمانشاه ۴۱,۳۹۵
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳,۶۴۹
سایت علوم پزشکی کرمانشاه ۳,۴۸۱
دانشگاه کرمانشاه ۳,۳۸۷
دانشگاه پزشکی کرمانشاه ۳,۲۲۶
www.kums.ir ۲,۸۷۴
پزشکی کرمانشاه ۲,۷۰۱
علایم دیسک کمر ۲,۵۰۶
کرمانشاه ۲,۴۶۹
دانشگاه علوم پزشکی ۲,۴۵۰
kums.ac ۲,۳۲۰
kums.ir ۲,۳۱۵
دانشگاه علوم بزشکی کرمانشاه ۲,۱۵۲
استخدام ۲,۰۸۷
علائم دیسک کمر ۱,۹۹۳
باطری قلب ۱,۶۷۵
دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه ۱,۵۵۲
خدمات الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱,۵۳۴
بیمارستان امام علی کرمانشاه ۱,۴۹۰
بزرگ شدن قلب ۱,۴۷۱
خواص فلفل ۱,۴۲۹
استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱,۴۱۰
www.kums.ac.com ۱,۳۹۵
www.kums ۱,۳۴۱
استخدامی ۱,۳۱۱
دانشگاه بین الملل کرمانشاه ۱,۲۳۷
دانشگاه بین المللی کرمانشاه ۱,۱۴۳
www.kums.ac ۱,۱۳۴
دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱,۱۲۰
www.kums.com ۱,۱۰۲
دانشکده پزشکی کرمانشاه ۱,۱۰۲
دانشکده بهداشت کرمانشاه ۱,۰۱۵
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱,۰۰۷
دانشکاه علوم بزشکی کرمانشاه ۹۶۲
استخدامی علوم پزشکی کرمانشاه ۹۳۲
http://www.kums.ac.ir/ ۹۲۲
http://kums.ac.ir/ ۸۷۲
kermanshah university of medical sciences ۸۴۵
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۸۳۶
عقرب گزیدگی ۸۲۲
دانشگاه علوم ÷زشکی کرمانشاه ۸۰۱
دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه ۷۴۱
WWWKUMS.AC.IR ۷۳۵
علوم بزشکی کرمانشاه ۷۱۰
http://www.Kums.ac.ir ۷۱۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ۷۰۹